Infekcijų kontrolės specialistai gilino žinias hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo seminaruose

2022 04 05

Kovo 29 ir 31 d. Higienos institutas organizavo nuotolinius seminarus „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse“ ir „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse“, skirtus infekcijų kontrolės specialistams, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų epidemiologinėje priežiūroje bendrojo pobūdžio ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. 

Seminarų dalyviai supažindinti su naujausiais hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo duomenimis, ligoninių struktūros ir proceso indikatoriais, naujausiomis hospitalinių infekcijų stebėsenos iniciatyvomis. Taip pat pristatytos dažniausiai pasitaikančios klaidos, aptarti duomenų kokybės klausimai ir atliktos praktinės užduotys. Dalyviams priminta, kaip duomenys pateikiami Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinei sistemai, ir pagrindinės duomenų suvedimo klaidos.

Seminaruose dalyvavo apie 140 infekcijų kontrolės specialistų ir kitų asmenų, vykdančių infekcijų epidemiologinę priežiūrą. Gautas žinias ir įgūdžius specialistai pritaikys balandžio mėnesį, atlikdami hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą savo ligoninėse ir užtikrindami tyrimo duomenų kokybę.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo".

Vadovaujantis Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašu, kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga kasmet balandžio mėn. privalo atlikti Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą ir iki birželio 1 d. pateikti duomenis Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinei sistemai.
 
Daugiau informacijos apie hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą Higienos instituto interneto svetainėje  https://www.hi.lt/lt/hospitalines.html.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 262  8513 arba el. p. [email protected].  

PRANEŠIMAI

Bendrojo pobūdžio ligoninėms

„Hospitalinių infekcijų stebėsenos iniciatyvos Europoje ir Lietuvoje 2022 m.“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

„Naujausi hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatai, infekcijų prevencijos indikatoriai Lietuvos ligoninėse“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

„Paplitimo tyrimo duomenų rinkimas. Duomenų kokybė ir pagrindinės klaidos“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėms

„Hospitalinių infekcijų stebėsenos iniciatyvos Europoje ir Lietuvoje 2022 m.“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

„Naujausi hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatai“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

„Paplitimo tyrimo duomenų rinkimas. Duomenų kokybės užtikrinimas, pagrindinės klaidos“ (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas