Mokslinėje-praktinėje konferencijoje – apie hospitalinių infekcijų valdymo aktualijas

2022 06 03

Birželio 2 d. įvyko Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) organizuota nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „Iššūkiai ir galimybės infekcijų valdyme“.

Konferencijos tikslas – supažindinti su hospitalinių infekcijų prevencijos, valdymo ir diagnostikos aktualijomis, Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) iniciatyvomis, Ukrainoje vykdytais hospitalinių infekcijų tyrimais ir vakcinomis valdomų infekcijų tendencijomis.

Konferencijoje dalyvavo apie 300 dalyvių iš visos Lietuvos – sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, administratoriai, gydytojai, infekcijų kontrolės  ir  visuomenės sveikatos specialistai.

Sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas, sveikindamas susirinkusiuosius, pabrėžė hospitalinių infekcijų problemos svarbą ir būtinybę sveikatos priežiūros įstaigose stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę.

PSO Europos regiono biuro Infekcijų prevencijos ir kontrolės grupės vadovė Ana Paula Coutinho Rehse pristatė esminius infekcijų prevencijos ir kontrolės pasiekimus Europos regione iki COVID-19 pandemijos ir jos metu. A. P. Coutinho Rehse kalbėjo apie įgytą patirtį per pandemiją ir šios globalaus masto epidemijos įtaką infekcijų prevencijai ir kontrolei bei nacionalinių programų įgyvendinimui. Taip pat PSO atstovė supažindino su organizacijos prioritetais infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje – didinti infekcijų prevencijos ir kontrolės svarbą, gilinti specialistų žinias bei aktyviau įgyvendinti minimalias infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones.

Konferencijoje aptarta A.baumannii infekcija ir jos aktualumas valdant hospitalines infekcijas. Akcentuota ypač aktuali problema Lietuvoje – aukštas ir didėjantis A. baumannii atsparumas karbapenemams. Taip pat supažindinta su šiuolaikine hospitalinių infekcijų sukėlėjų mikrobiologine diagnostika. Atkreiptas dėmesys, jog mūsų šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose diagnozuojant hospitalines infekcijas atliekama pernelyg mažai mikrobiologinių tyrimų. Be to, pristatytos aktualijos ir prioritetai infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje tarptautiniu mastu, naujausios Lietuvos ir tarptautinės iniciatyvos.
 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Daiva Razmuvienė supažindino su pastarųjų COVID-19 pandemijos metų vakcinacijos apimtimis ir vakcinomis valdomų infekcijų tendencijomis. Akcentuota, kad mažėjant skiepijimo apimtims, mažėja ir kolektyvinis imunitetas, kyla užkrečiamų ligų, valdomų skiepais (tymai, raudonukė, kokliušas ir kt.), grėsmė.

Pristatyta ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų patirtis, susijusi su darbuotojų vakcinacijos nuo COVID-19 ligos procesu, su kokiai iššūkiais ir sunkumais susidurta. Kaip ir kiekvienais metais aptarti naujausi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys.

Renginio pabaigoje kelių ligoninių ir SAM atstovai pasidalijo patirtimi, kaip pavyko įveikti COVID-19 pandemijos iššūkius, kokios pamokos išmoktos.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu [email protected].

Skaityti pranešimai

Infekcijų prevencija ir kontrolė Europos regione – esminiai pasiekimai prieš COVID-19 pandemiją ir jos metu
A. P. Coutinh Rehse, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras

Vakcinomis valdomų infekcijų tendencijos, vakcinacijos apimtys
D. Razmuvienė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

A. baumannii infekcija ir jos aktualumas hospitalinių infekcijų valdyme (atsiųsti)
dr. G. Vizujė, Higienos institutas, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Hospitalinių infekcijų sukėlėjų šiuolaikinė mikrobiologinė diagnostika
dr. J. Miciulevičienė, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Hospitalinių infekcijų ir jų valdymo aktualijos, nacionalinės ir tarptautinės iniciatyvos (atsiųsti)
dr. R. Valintėlienė, Higienos institutas

Metodinės rekomendacijos „Operacinių žaizdų infekcijų prevencija“ (atsiųsti)
A. Jurkevičienė, Higienos institutas

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros 2021 m. rezultatai (atsiųsti)
A. Jurkevičienė, Higienos institutas

Vakcinacijos procesas – rūpesčiai, kurie veda į sėkmę
B. Balaišytė, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos