Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2021 m.“

2022 08 04

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2021 m.“. Jame pateikiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

2021 m. Lietuvoje gimė 24 606 naujagimiai, arba 538 naujagimiais mažiau negu 2020 m. Mirė 47 950 asmenų, t. y. 4 403 daugiau negu užpernai. 7 018 asmenų mirė nuo COVID-19 (trečioji pagal dažnumą mirties priežastis). 2021 m. mirė 73 kūdikiai – 3 kūdikiais daugiau negu 2020 m.

2021 m. COVID-19 sirgo 347,5 tūkst. asmenų (2020 m. – 112,7 tūkst.).

Praėjusiais metais, tebesitęsiant COVID-19 pandemijai, sveikatos priežiūros paslaugų skaičius augo nežymiai – nepasiektas 2019 m. lygis. 2021 m. gyventojai apsilankė pas gydytojus 18,2 mln. kartų (arba vienam gyventojui teko 6,5 apsilankymai), dar 7,7 mln. apsilankymų buvo nuotoliniai.

Kontaktinių apsilankymų pirminėse sveikatos priežiūros gydytojus buvo beveik toks pats kaip ir 2020 m. – 11,2 mln., arba 4 apsilankymai vienam gyventojui. O tokių apsilankymų pas gydytojus specialistus skaičius išaugo 17 proc. ir pasiekė 7 mln., arba 2,5 apsilankymus vienam gyventojui.

2021 m., palyginti su 2020 m., stacionaro ligonių skaičius išaugo 2,7 proc., o dienos stacionaro atvejų – net 34,2 proc.

2021 m. Lietuvoje sveikatos sektoriuje dirbo 13 165 gydytojai, arba 46,9/10 000 gyventojų, 3 013 odontologų, arba 10,7/10 000 gyventojų, 23 045 slaugytojai ir akušeriai, arba 82,1/10 000 gyventojų. Stacionaruose buvo 23 035 lovos, 10 000 gyventojų teko 82,1 lovų, iš jų 12 507 – aktyvaus gydymo lovos, 10 000 gyventojų teko 44,6 lovų.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“ => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu [email protected].