Paskelbta ataskaita „Amoniako koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių pagrindimas“

2022 08 09

Ataskaitoje pateikiami sisteminės mokslinių publikacijų apie amoniako poveikį žmogaus sveikatai ir užsienio valstybių patirties amoniako koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių reglamentavimo srityje apžvalgos rezultatai. 

Amoniakas – bespalvės, aštraus kvapo dujos, naudojamos buityje kaip įvairių priemonių sudėtinė dalis, taip pat pramonės ir naftos gamyboje. Didesni įkvepiami šios medžiagos kiekiai (~1000−10 000 ppm) žmogui yra toksiški. Lietuvoje amoniako koncentracija aplinkos ore reglamentuojama Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. įsakymu Nr. 471/582. Siekiant įvertinti amoniako koncentracijos ore reglamentavimo pakeitimo poreikį, atlikta mokslinių įrodymų, vertinančių amoniako poveikį žmogaus sveikatai, analizė ir surinkta informacija apie kitose valstybėse taikomą amoniako koncentracijos aplinkos ore reglamentavimą.

Tyrimų paieška vykdyta duomenų bazėje „PubMed“. Atlikta Europos Sąjungos valstybių apklausa, siekiant apžvelgti jose taikomas amoniako koncentracijos aplinkos ore ribines vertes. Papildomai atlikta kitų (ne Europos Sąjungos valstybių) nacionalinių dokumentų, metodinių rekomendacijų, taikomų amoniako koncentracijai aplinkos ore, paieška naudojant specializuotas paieškos sistemas „Google Scholar“, „Worldwidescience“, „ScienceResearch.com“ ir kitas.

Atliktos apžvalgos rezultatai rodo, kad nepakanka mokslinių įrodymų, kurie leistų vienareikšmiškai įvertinti neigiamą amoniako poveikį žmogaus sveikatai, kai yra sukeliami ūminiai ar lėtiniai susirgimai. Trumpalaikis ir ilgalaikis amoniako poveikis žmogui gali pasireikšti laikinais nemaloniais simptomais, tokiais kaip akių, kvėpavimo takų dirginimas, pykinimas ir kt.

Remiantis turimais duomenimis, amoniako koncentracijos reglamentavimas užsienio valstybėse nevienodas – dalyje šalių amoniako koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės nėra reglamentuojamos, kitose – reglamentuojamos ribinės vertės skiriasi. Kai kuriose šalyse amoniako koncentracijos aplinkos ore stebėsena vykdoma atskirose pramonės šakose (pvz., žemės ūkyje).

Ataskaita skelbiama Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Projektai“ -> „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas“ -> „Įvykdyti vertinimai“ arba ją galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistė Algimanta Karanevskytė-Buckiūnienė el. p. [email protected] arba Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Jonė Jaselionienė el. p. [email protected].