Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja apie maudyklų vandens kokybę

2022 08 17

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad keletoje maudyklų buvo nustatyta trumpalaikė tarša.

Gauti 95 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens tyrimų rezultatai. Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų reikalavimų rugpjūčio 2 d. Kaune Panemunės paplūdimio maudykloje, Grigiškėse Vokės upėje šalia Afindevičių g. esančioje maudykloje, rugpjūčio 3 d. Elektrėnuose Elektrėnų marių, Marijampolės rajone Yglos ežero maudyklose, rugpjūčio 8 d. Trakų rajone Skaisčio ežero maudykloje. Pakartotinai atlikus tyrimus rugpjūčio 5 d. Vokės upėje Grigiškėse, rugpjūčio 8 d. Yglos ežero ir Elektrėnų marių maudyklose, rugpjūčio 12 d. Skaisčio ežero maudykloje vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę nėra gauta iš Druskininkų miesto, Lazdijų, Kauno, Kalvarijos, Raseinių, Telšių, Utenos, Molėtų ir Širvintų rajonų savivaldybių. Vandens kokybę privaloma stebėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu patvirtintą maudyklų sąrašą. Vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ar laboratorijų čia.

Ištyrus vandens kokybę 110 rekreacijai skirtų zonų, rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie šių poilsio zonų: rugpjūčio 1 d. Kėdainių rajone Nevėžio upėje ties Skongalio g., Nevėžio upėje ties Justinavos ir Pašilių sodais, Nevėžio upėje (Surviliškio sen.), Šušvės upėje Josvainiuose, Gudžiūnų, Barupės, Keleriškių, Bartkūniškio, Miegėnų tvenkiniuose, rugpjūčio 2 d. Nemuno upėje ties Jurbarku. Pakartotinai atlikus tyrimus rugpjūčio 5 d. Nemuno upėje ties Jurbarku vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Visuomenė informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainės skyrelyje „Maudyklų vandens kokybė“. Ši informacija atnaujinama iš karto gavus aktualios informacijos iš savivaldybių ir laboratorijų.