Išleistas leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2021 m.“

2022 09 27

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius pristato informacinį leidinį „Profesinės ligos Lietuvoje 2021 m.“.

Leidinyje pateikiama išsami Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus, jų analizė, lyginama su ankstesnių metų situacija Lietuvoje ir šalies savivaldybėse. Duomenys nagrinėjami pagal lytį, amžių, ekonominės veiklos rūšį, profesiją, ligos diagnozę ir profesinių ligų priežastis panaudojant tarptautinius klasifikatorius.

Pagal ekonominę veiklą daugiausia profesinės ligos atvejų nustatyta apdirbamosios gamybos bei transporto ir saugojimo sektoriuose. Dažniausiai diagnozuoti fizikinių (mechaniniai virpesiai, triukšmas) ir biomechaninių (ergonominių) veiksnių (krovinių pernešimas ir kėlimas, darbo poza) sukelti profesinės ligos atvejai. Lietuvoje praėjusiais metais 59 proc. naujų profesinės ligos atvejų nustatyta įrenginių ir mašinų operatoriams bei surinkėjams. Apžvelgus situaciją pagal savivaldybes, daugiausia atvejų nustatyta Telšių r. sav., mažiausia – Vilniaus m. sav.

Leidinį atsiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės https://hi.lt/ skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro valdymo vyriausioji specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977  arba el. paštu [email protected].