Skelbiame naują leidinį apie visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius

2022 09 28

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistai, remdamiesi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (Registras) duomenimis, parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2021 metais“.

Visuomenės sveikatos priežiūros (VSP) specialistų funkcijos yra daugiadalykės. Vienos svarbiausių – visuomenės sveikatos stiprinimas ir saugojimas. VSP specialistai, taikydami šiuolaikinės visuomenės sveikatos žinias organizuoja ir vykdo sveikatinimo veiklą įvairioms gyventojų grupėms, skirtą ligų ir traumų profilaktikai, infekcinių ir neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolei. 2020 m. prasidėjusi globali COVID-19 pandemija atskleidė VSP specialistų vaidmenį ir svarbą, valdant COVID-19 infekcijos plitimą. Registras šių specialistų stebėseną pradėjo 2016 m.

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie specialistus, atliekančius VSP funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių VSP biudžetinėse įstaigose, pasiskirstymą pagal įstaigas, amžiaus grupes ir lytį, išsilavinimą, baigtas studijas, darbo krūvį, savivaldybes, užsienio kalbų mokėjimą ir dalyvavimą  kvalifikacijos tobulinimo procese.

2021 m. duomenis Registrui pateikė 56 įstaigos.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html. Taip pat jį galima atsiųsti paspaudus čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus Registro valdymo vyriausioji specialistė Daiva Gerasimavičienė tel. (8 5) 212 1986 arba el. paštu [email protected] ir Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Rasa Varvuolienė tel. (8 5) 212 1986 arba el. paštu [email protected].