Kviečiame dalyvauti seminare, skirtame nepageidaujamų įvykių stebėsenos aktualijoms pristatyti

2022 10 17

Higienos institutas kviečia dalyvauti seminare „Nepageidaujamų įvykių stebėsenos Lietuvoje aktualijos“, kuris organizuojamas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Seminaro tikslas − pristatyti nepageidaujamų įvykių stebėsenos pasikeitimus ir naujausius duomenis, aptarti nepageidaujamų įvykių stebėsenos duomenų kokybę ir veiksnius, turinčius įtakos šių įvykių registravimui, pasidalyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų gerąja praktika ir padiskutuoti kitais aktualiais nepageidaujamų įvykių klausimais.
 
Seminaras skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, auditoriams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, atsakingiems už nepageidaujamų įvykių stebėseną.

Preliminari programa (atsiųsti)

Seminaras vyks nuotoliniu būdu lapkričio 8 d. Seminaras nemokamas. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.   

Pageidaujančiuosius dalyvauti prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto tinklalapyje http://registracija.hi.lt/  iki š. m. lapkričio 3 d. Dalyvių skaičius ribotas.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu. Siekiant užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Užsiregistravusiems dalyviams prieš renginį kartu su registracijos patvirtinimu bus išsiųsta prisijungimo prie seminaro MS Teams platformoje nuoroda.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl iškilusių klausimų ar neaiškumų maloniai prašome kreiptis į Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovę Virginiją Kanapeckienę tel. (8 5) 262 5479 arba specialistę Eveliną Navikonytę tel. (8 5) 262 8513, el. p. [email protected].