Prasideda registracija į kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“

2022 11 09

Higienos institutas kviečia į 40 akad. val. nuotolinius mokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“, kurie vyks lapkričio 21–25 ir 28–29 dienomis.

Kursai rengiami pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas", patvirtintą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruotą elektroninėje sistemoje METAS.

Kursų kaina – 285 Eur

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Preliminari kursų programa (atsiųsti)

Pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. lapkričio 16 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami mokymų organizavimo tikslu. Siekiant užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Pasibaigus registracijos laikui, užsiregistravusiuosius apie dalyvavimą informuosime asmeniškai anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kilus klausimų dėl registracijos, prašome kreiptis į Karoliną Rastenytę tel. (8 5) 271 2281 arba el. paštu [email protected], dėl kitų klausimų – Anetą Abromavičiūtę tel. (8 5) 212 0861, el. p. [email protected].

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.