Naujo „Mokslo darbų“ serijos leidinio tema – gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencinių programų efektyvumas

2022 11 24
Naujame elektroniniame leidinyje pristatomas 2021 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atliktas tyrimas „Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencijos programų efektyvumą įvertinant pagrindinius efektyvumo rodiklius.

Atliekant tyrimą nustatyti pagal gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencijos programas atliktų patikros testų rezultatai ir įvertintas PSDF IS Sveidra duomenų bazėje kaupiamų duomenų tinkamumas patikrų testavimo parametrams skaičiuoti. Taip pat nustatyta laiko periodų tarp suteiktų prevencinių programų paslaugų trukmė (per kiek laiko teigiamą testo atsakymą gavusioms moterims buvo nustatyta ir biopsija patvirtinta vėžio diagnozė bei per kiek laiko paskirtas stacionarinis specializuotas gydymas). Be to, apskaičiuotas hospitalizuotų ir nehospitalizuotų vėžiu susirgusių moterų išgyvenamumas, taip parodant išsaugotas gyvybes. 

Tyrimas nustatė, jog Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema Sveidra tokiam tikslui gali būti naudojama tik kaip papildomas šaltinis dėl trūkumų, kurie būdingi visoms administracinėms bazėms. Nepaisant to, nustatyti tobulintini programų trūkumai sietini su operatyvesniu pagalbos teikimu vėžiu susirgusioms moterims įvairiuose prevencinių programų vykdymo etapuose.
 
Daugiau informacijos apie leidinį Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“-> „Mokslo leidiniai“.
 
Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Jonė Jaselionienė tel. (8 5) 277 3302, el. p. [email protected] ir šio centro vadovas dr. Romualdas Gurevičius tel. (8 5) 262 2781, el. p. [email protected]