Higienos instituto atstovė dalyvavo šeštajame Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarime

2022 11 21

Lapkričio 16–18 d. Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) įvyko Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo šalių šeštasis pasitarimas. Šio renginio organizatorius – Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ir Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos jungtinis sekretoriatas. Tokie  pasitarimai vyksta kas trejus metus.

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras (HI SSC), kuris yra atsakingas už Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje, dalyvavo sudarant delegaciją, atstovausiančią mūsų šaliai, ir pasirengiant Lietuvos pasiekimų ir pozicijų pristatymui pasitarime. HI SSC Aplinkos sveikatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Šliachtič, vykdanti Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės sekretoriaus ir kontaktinio asmens funkcijas Lietuvoje, buvo paskirta mūsų šalies delegacijos vadovo pavaduotoja.

Delegacijos misija buvo atsiskaityti už Vandens ir sveikatos protokolo nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, dalyvauti svarstant su vandeniu, sanitarija, higiena ir sveikata susijusius klausimus, aptarti ateinančių metų veiklos programą ir balsuoti už priimamus sprendimus.

Per pasitarimą vyko Biuro (prezidiumo) pirmininko, narių ir pasitarimo pirmininko rinkimai bei patvirtinta Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo 2023–2025 m. programa. Taip pat surengta specialioji aukšto lygio sesija tema – „Vandens ir sveikatos protokolas ‒ vandens, sanitarijos, higienos, sveikatos atsparumo ir sveikatos paslaugų stiprinimo įrankis klimato kaitos ir pandemijos metais“. Sesijos interaktyvioje, moderuojamoje diskusijoje visų šalių delegatai pakviesti pristatyti savo pozicijas. Pirmenybė teikta aukšto lygio pranešėjams: ministrams, viceministrams, valstybės sekretoriams, nuolatiniams sekretoriams ir agentūrų vadovams.

Lietuvos delegacijos pranešime akcentuota per COVID-19 pandemiją įgyta patirtis teikiant pirmenybę nacionaliniams vandens, sanitarijos, higienos ir sveikatos (WASH) veiksmams bei galimybėms veiksmingai reaguoti į pandemiją, atsigauti po jos ir užkirsti kelią būsimiems protrūkiams. Renginyje pristatyti Vandens ir sveikatos protokolo pasitarimo darbotvarkės klausimai, susiję su vandens sauga, sanitarija ir higiena, vyko diskusijos, priimti sprendimai.

Su pasitarimo darbotvarke ir sprendimais galima susipažinti adresu – 
Sixth session of the Meeting of the Parties to the Protocol on Water and Health | UNECE.

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, vykdantis Vandens ir sveikatos protokolo kontaktinio asmens funkcijas, planuoja pasitarime priimtus sprendimus, kitą aktualią informaciją ir publikacijas pateikti Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės nariams.

Daugiau informacijos apie pasitarimą ‒ Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Aplinkos sveikatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Šliachtič, el. paštas [email protected].