2023

Atliktas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos mastu

2022 12 16

2022 m. visose šalies savivaldybėse atliktas reprezentatyvus 18 metų ir vyresnių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Jo metu naudojant standartizuotą klausimyną apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 25 449 gyventojai.

Tyrimą koordinavo Higienos institutas, apklausas Lietuvos savivaldybėse organizavo ir vykdė savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Reprezentatyvios respondentų imtys kiekvienai savivaldybei formuotos atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pasiskirstymą pagal lytį ir gyvenamąją vietovę. Tyrimas vykdytas 2022 m. balandžio-liepos mėnesiais.

Higienos institutas apibendrino gautus tyrimo duomenis ir parengė suaugusiųjų gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą. Joje pristatomi 25 gyvensenos rodikliai, suskirstyti į tris grupes: 1) gyvenimo kokybės, sveikatos vertinimas, laimingumas, prislėgta nuotaika, artimi žmonės, ilgalaikės sveikatos problemos ir gyvensenos keitimas; 2) sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai); 3) rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas, saugumas kelyje). Gyvensenos rodiklių reikšmės apskaičiuotos ir suvestinėje-ataskaitoje pateikiamos pagal kiekvieną savivaldybę atskirai.

Per paskutinius ketverius metus padidėjo suaugusiųjų dalis (proc.), kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ar labai gerą (2018 m. buvo 58,2 proc., 2022 m. – 69,5 proc.) ar jaučiasi laimingi ar labai laimingi (2018 m. buvo 58,0 proc., 2022 m. – 59,9 proc.). Fizinio aktyvumo įpročiai nėra palankūs sveikatai. Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, 2018 m. buvo 40,5 proc.,  o 2022 m. – 28,3 proc. Kita vertus, suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių) padaugėjo (2018 m. – 42,0 proc., 2022 m. – 46,1 proc.). Vertinant rizikingo elgesio rodiklius, pastebima, kad sumažėjo suaugusiųjų dalis, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius (2018 m. – 17,3 proc., 2022 m. – 16,3 proc.), bet padaugėjo, kurie kasdien per paskutines 30 dienų rūkė elektronines cigaretes arba naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui (2018 m. – 1,1 proc., 2022 m. – 5,2 proc.).

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas atliktas, vadovaujantis Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Nuostatuose nurodoma savivaldybėse periodiškai atlikti gyvensenos tyrimus.

2023 m. Higienos institutas planuoja atlikti detalesnę suaugusiųjų gyvensenos duomenų analizę ir parengti standartizuotų rodiklių ataskaitą, siekiant palyginti rezultatus tarp savivaldybių ir sveikatos elgsenos bei rizikingo elgesio skirtumus tarp vyrų ir moterų. Standartizacija leidžia išvengti tyrimo  rezultatus iškraipančių veiksnių, tokių kaip skirtingas imčių pasiskirstymas pagal amžių savivaldybėse.

Visa 2022 m. rodiklių suvestinė-ataskaita skelbiama Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Gyvensenos stebėsena“ -> „Ataskaitos“ arba ją galima atsiųsti čia

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė, el. p. [email protected].

Žemiau infografikas „2018 m. ir 2022 m. suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimų rodiklių palyginimas“.