2023

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2022 12 30
Gruodžio 28 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Nuotolinis darbas ir profesinė rizika, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos patirtį Lietuvos savivaldybių įmonėse“ ataskaita.
 
Metodinė komisija patvirtino tiriamojo darbo „Nuotolinis darbas ir profesinė rizika, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos patirtį Lietuvos savivaldybių įmonėse“ ataskaitą. Projekto tikslas – atskleisti Lietuvos savivaldybių įmonių darbuotojų patirtis bei profesinės rizikos ypatumus jiems dirbant nuotoliniu būdu COVID-19 pandemijos metu.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė mob. 8 649 51 365 arba el. paštu [email protected].