2013

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2013 04 03

Šių metų kovo 29 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta bei komisijos patvirtinta baigiamoji tyrimo ataskaita „Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu“.

Tyrimo tikslas buvo įvertinti požiūrį į prevencinių programų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, įgyvendinimą pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje.

Atlikus 1000 Lietuvos gyventojų, priklausančių atrankinėms onkologinių ir širdies kraujagyslių ligų prevencijos programų grupėms, ir 400 pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų apklausą, nustatyta, kad gyventojų, gydytojų bei administratorių nuomone, prevencinės programos yra reikalingos. Nežiūrint į tai, ketvirtadalis atrankinėms grupėms priklausančių gyventojų nežino apie vykdomas prevencines programas, pusė žinančių jose nedalyvauja. Gyventojų žinojimas ir dalyvavimas prevencinėse programose susijęs su demografiniais – socialiniais veiksniais: lytimi ir išsilavinimu. Gydytojai pagrindinėmis problemomis, su kuriomis susiduria įgyvendindami prevencines programas, įvardino laiko stoką ir nepakankamą jų finansinį skatinimą; prevencinių programų organizacinių aspektų analizė išryškino prevencinių programų paslaugų teikimo netolygumus ir jų įgyvendinimo kliūtis.

Daugiau informacijos jums gali suteikti dr. Vytautas Jurkuvėnas, Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas  tel.: 8 5 262 5479 arba el. paštu: [email protected].