2014

Konferencijoje aptartos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymo problemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2014 11 21

Lapkričio 18 d., minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, įvyko Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuota konferencija „Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymo problemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir jų sprendimo būdai“. Joje pristatyti hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų suvartojimo stebėsenos duomenys, antimikrobinio atsparumo valdymo reglamentavimas, aptartos pagrindinės problemos ir suformuluoti siekiniai bei pasiūlymai minėtoms problemoms spręsti.  

Konferencijoje dalyvavo sveikatos politikai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, infekcijų kontrolės specialistai. Ligoninių atstovams išdalyta hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros Lietuvos ligoninėse ataskaita (atsisiųsti).

Nors Lietuvos ligoninėse įdiegti europiniai hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, antimikrobinio atsparumo stebėsenos standartai, stebimi teigiami hospitalinių infekcijų paplitimo pokyčiai, plėtojamas antimikrobinių vaistų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymas, tačiau vis dar išlieka tokios problemos, kaip nepakankama hospitalinių infekcijų prevencija (mažas rankų antiseptiko sunaudojimas, vienviečių palatų stoka ligoninėse), mažas mikrobiologinių tyrimų skaičius ligoninėse, specialistų trūkumas ir jų kompetencijos stoka.

Konferencijos dalyvių nuomone, būtina stiprinti infekcijų kontrolės specialistų žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti nuolatinį jų kompetencijų tobulinimą, diegti greituosius infekcijų sukėlėjų diagnostinius testus ligoninių priėmimo skyriuose bei ambulatoriniame lygmenyje, kurie padėtų diferencijuoti virusines ir bakterines infekcijas, gerinti mikrobiologinę diagnostiką, užtikrinant savalaikę mėginių logistiką į centralizuotas laboratorijas, reglamentuoti empirinių bei rezervinių antibiotikų skyrimą ir vartojimą. Taip pat reikalinga ilgalaikė nacionalinė antibiotikų vartojimo strategija ambulatoriniame lygmenyje ir  ligoninėse.

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis tel. (8 5) 262 90 55 arba el. paštu [email protected].


Konferencijoje pristatyti pranešimai:

1. Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir naujos iniciatyvos Europoje
Nerija Kuprevičienė, Sveikatos apsaugos ministerija (atsisiųsti)

2. Hospitalinių infekcijų paplitimas Lietuvos ligoninėse ir situacija Europoje 
Jolanta Ašembergienė, Higienos institutas (atsisiųsti)

3. Antimikrobinio atsparumo situacija Lietuvoje, pagrindinės grėsmės ir jų perspėjimo galimybės
dr. Jolanta Miciulevičienė, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (atsisiųsti)

4. Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo problemos Lietuvoje
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas (atsisiųsti)

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenys 2012–2013 m.
Palmira Morkūnienė, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (atsisiųsti)

6. Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymo patirtis ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje
doc. dr. Vaidotas Gurskis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika (atsisiųsti)

7. Hospitalinių infekcijų ir atsparių mikroorganizmų stebėsenos organizavimas ir valdymas Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Audra Juzėnienė, Respublikinė Vilniaus universiteto ligoninė (atsisiųsti