2014

Su asmens sveikatos priežiūros specialistais aptartas naujas vaikų sveikatos pažymėjimo formos Nr. 27-1/a turinys

2014 10 16

2014 m. spalio 10 d. Higienos institute su asmens sveikatos priežiūros specialistais aptartas naujas vaikų sveikatos pažymėjimo formos 27-1/a turinys. Anksčiau vykusioje diskusijoje ši forma buvo aptarta su visuomenės sveikatos specialistais. Aptarimas surengtas vykdant 2009–2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą  projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sitemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ (NOR–LT 11–SAM-01–01–TF-001).  

Diskusijoje dalyvavo 22 specialistai – šeimos bei vaikų ligų gydytojai, sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Buvo diskutuota ne tik dėl vaikų sveikatos pažymėjimo turinio, bet kokių reikia duomenų vaikų sveikatos stebėsenai organizuoti ir prevencinėms priemonėms įgyvendinti. 

Praktikai atkreipė dėmesį, kad kai kurie vaikai ir ypač paaugliai nenori svertis dėl turimo antsvorio, nenešioja akinių, tėvai dėl vaiko sveikatos pažymėjimo dažniausiai į medikus kreipiasi tik paskutinę rugpjūčio savaitę, tuomet gydytojai nebespėja patikrinti vaikų sveikatos ir kokybiškai užpildyti pažymėjimo formos. Todėl, specialistų nuomone, šiame dokumente derėtų nurodyti tik tuos vaiko sveikatos duomenis, kurie svarbūs ugdymo veiklai, vaikų stebėsenai ir ligų prevencinėms priemonėms. 

Atkreiptas dėmesys, kad kol kas nėra objektyvių ir patikimų kasmet rutiniškai surenkamų vaikų sveikatos rodiklių, vyrauja neigiamos sveikatos koncepcija, kada apie tam tikros gyventojų grupės sveikatą sprendžiame įvertinę sergamumo rodiklius. Didelis vaikų sergamumas rodo prastą sveikatą ir pagal tai planuojamos prevencinės priemonės ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Naujame sveikatos pažymejimo formos variante siūloma įrašyti tik tas lėtines ligas ir sutrikimus, kurie, gydytojo nuomone, galėtų turėti įtakos ugdymo veiklai ir atsižvelgiant į vaiko sveikatos sutrikimo laipsnį,  skirti rekomendacijas. 

Gydytojai sakė esą susirūpinę, kad nėra vieningų metodinių nurodymų, kaip rašyti rekomendacijas. Odontologai ne visuomet pateikia išsamią informaciją apie vaiko dantų ir žandikaulių būklę. Beje, šie duomenys nėra visuomenės sveikatos stebėsenos objektas, todėl jie laikytini pertekliniais, bei menkai panaudojamais stebint vaikų sveikatą ir prevencinėje veikloje. Į minėtą pažymėjimo formą sveikatos apsaugos ministerijos siūlymu, bus įtraukta informacija apie skiepus. Vaiko sveikatos pažymėjimo dėka pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, pasidalija duomenimis apie vaiko sveikatą. 

Vaiko sveikatos pažymėjimo dėka užtikrinamas duomenų apsikeitimas tarp pirminės sveikatos priežiūros specialistų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų dirbančių ugdymo įstaigose. Labai svarbu, kad asmens sveikatos priežiūros specialistai dirbtų išvien su visuomenės sveikatos specialistais, siekdami sveikesnės visuomenės. Tačiau bendradarbiavimą stabdo reikšmingos sisteminės (de jure visuomenės sveikata atskirta nuo medicinos), ir dėl to atsirandančios organizacinės kliūtys. Vis dar trukdo nusistovėję stereotipai, kad visuomenės sveikatos specialistas vertinamas kaip įstaigų kontrolierius, priklauso mažiau prestižinei veiklai bei užsiima mažiau reikšminga veikla, tai trukdo bendradarbiavimui ir tarpasmeniniame lygmenyje. Kartais nesuprantama, kad visuomenės sveikatos specialistai taip pat dirba vaikų sveikatos labui tik ne individualiame, o populiaciniame lygmenyje.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti projekto vadovas Šarūnas Alasauskas, tel. (85) 2612084 arba el. paštu [email protected]