2014

Įvyko diskusija dėl nacionalinės vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo

2014 09 17

Vykdant 2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą “Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas” (NOR – LT 11 –SAM – 01 -01-TF-001), 2014 m. rugsėjo 09 d.  Higienos institute vyko diskusija. 

Diskusijoje dalyvavo 62 asmenys: ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai,  savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos specialistai, visuomenės sveikatos biurų vadovai, savivaldybių gydytojai, sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, bei kiti vaikų sveikatos politikos formuotojai. 

Diskusijos dalyvius pasveikino sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo valdybos direktorius Audrius Ščeponavičius.

Projekto vadovas Šarūnas Alasauskas aptarė projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ tikslus, veiklas, poveikles ir siektinus rezultatus.

Projekto metu planuojama visas Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas aprūpinti kompiuterine įranga, visuomenės sveikatos specialistus išmokyti darbti su įdiegta nacionaline vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema. Taip pat bus parengtas vaikų sveikatos stebėsenos modelis, vaikų sveikatos stebėsenos ugdymo įstaigose tvarka bei metodinės rekomendacijos visuomenės ir asmens sveikatos specialistams.

Darbo grupės vadovė Aušra Želvienė supažindino dalyvius su vaikų sveikatos stebėsena Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Vėliau vyko diskusija grupėse, jose buvo aptarti vaikų sveikatos stebėsenos modelio koncepcija, jos tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai; vaikų sveikatos stebėsenai mokykloje reikalingi duomenys, vaikų sveikatos pažymėjimo turinys ir kiti duomenų šaltiniai bei vaikų sveikatos stebėsenos mokyklose organizavimo tvarka, kiti aktualūs klausimai.

 

 

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti 

projekto vadovas: Šarūnas Alasauskas, tel. (85) 2612084 arba el. paštu [email protected]