2014

Higienos institute pradedama kurti vaikų sveikatos stebėsenos sistema

2014 06 13
2014 birželio 9 d. įsigaliojo trišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto ir Centrinės projektų valdymo agentūros, pagal kurią Higienos Institutas pradeda vykdyti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ - NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001.

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis iš 543 756 vaikų iki 17 metų, 2013 m. susirgo 459 359 vaikai. 2013 m. užregistruoti 1 350 426 nauji ligos atvejai, o tai reiškia, kad vienas vaikas sirgo vidutiniškai 3 kartus per metus. 

Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad taikant tinkamas prevencijos priemones, galima sumažinti sergamumą ir tuo pačiu – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. 
 
Projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS), skirtą sistemingai stebėti vaikų sveikatos būklę ir kryptingai formuoti sveikatos politiką. 

VSS IS skirta vaikų profilaktiniams sveikatos patikrinimams, sergamumo duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei nacionaliniu ir savivaldybių lygiu. Sukurtoje ir įdiegtoje VSS IS kaupiami duomenys bus naudingi formuojant sveikatos politiką ir vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinant efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta VSS IS leis stebėti, kaip kinta šalies mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklė ir, remiantis objektyvia bei išsamia informacija, priimti sprendimus, kaip pagerinti  vaikų sveikatą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Šarūnas Alasauskas tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].