2015

Konferencijoje aptartos visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos

2015 03 03

Vasario 26 d. Vilniuje įvyko konferencija „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“. Konferencijos tikslas buvo aptarti Lietuvos sveikatos strateginių dokumentų įgyvendinimo situaciją, jų įgyvendinimo galimybes nacionaliniame bei savivaldos lygiuose ir pristatyti Higienos instituto vykdytų tyrimų rezultatus.

Renginyje dalyvavo 85 dalyviai – Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų ministerijų, Higienos instituto atstovai, savivaldybių gydytojai, visuomenės sveikatos centrų, biurų darbuotojai, sveikatos mokslininkai bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai. 

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė ir Higienos instituto direktorius Remigijus Jankauskas. 

Viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė padėkojo konferencijos rengėjams už galimybę susitikti ir diskutuoti aktualiais visuomenės sveikatos plėtros klausimais, pabrėždama bendradarbiavimo būtinybę nacionaliniu ir vietos lygiu bei dialogo poreikį, pirmiausia, su bendruomene. Viceministrės žodžiams pritarė ir Higienos instituto direktorius Remigijus Jankauskas kalbėdamas apie reikalingumą suderinti sprendimus su visomis institucijomis, ypatingą dėmesį skiriant ministerijoms, savivaldybėms ir visuomenės sveikatos institucijoms apskrityse bei savivaldybėse.

Konferencijos pirmojoje sesijoje buvo pristatyta Lietuvos visuomenės sveikatos padėtis, jos pagrindiniai rodikliai ir pokyčiai, taip pat aptartos Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2014–2023 metų programos ir siekiamų visuomenės sveikatos pokyčių iki 2023 m. panaudojant Europos Sąjungos fondų investicijas įgyvendinimo galimybės.

Antroji konferencijos sesija buvo skirta aptarti sveikatos strateginių dokumentų įgyvendinimą. Nagrinėtas savivaldybių gydytojų, visuomenės sveikatos centrų ir biurų vaidmuo, įgyvendinant sveikatos strateginius dokumentus, taip diskutuota dėl galimų įgyvendinimo trukdžių, problemų ir perspektyvų, dalintasi praktine patirtimi.

Trečioje renginio sesijoje pristatyti Higienos instituto atlikti tyrimai, susiję su mokslo įrodymais visuomenės sveikatos gerinimui.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Strategijų ir vystymo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Kairys tel. (8 5) 212 3249, el. p. [email protected] .


Konferencijoje pristatyti pranešimai:
Lietuvos visuomenės sveikatos būklė, pagrindiniai rodikliai, jų pokyčiai ir tendencijos (atsiųsti)
R. Gurevičius, Higienos institutas
Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2014–2023 metų programos įgyvendinimo galimybės (atsiųsti)
I. Kisielienė, Higienos institutas
Siekiami visuomenės sveikatos pokyčiai iki 2023 m. ir galimybės juos įgyvendinti pasinaudojant ES fondų investicijomis (atsiųsti)
K. Auruškevičienė, Sveikatos apsaugos ministerija
Savivaldybių gydytojų vaidmuo, įgyvendinant nacionalinius sveikatos strateginius dokumentus (atsiųsti)
L. Kaveckienė, Lietuvos Savivaldybių Asociacija
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo, įgyvendinant nacionalinius sveikatos strateginius dokumentus, praktinė įgyvendinimo patirtis, problemos (atsiųsti)
D. Avižiuvienė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija
Visuomenės sveikatos centrų vaidmuo, įgyvendinant sveikatos strateginius dokumentus, veiklos perspektyvos (atsiųsti)
G. Kligys, Kauno visuomenės sveikatos centras
Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas (atsiųsti)
V. Kanapeckienė, Higienos institutas
Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos 1967-2011 m. (atsiųsti)
R. Gurevičius, Higienos institutas
Darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas (atsiųsti)
R. Šidagytė, Higienos institutas
Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas (atsiųsti)
L. Stonienė, Higienos institutas

Stendiniai pranešimai:
65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje.
V. Aguonytė, Higienos institutas
Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje
J. Kaliatkaitė, Higienos institutas
Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu
V. Kanapeckienė, Higienos institutas
Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros praktika (tyrimo „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ III-o fragmento medžiaga).
R. Eičinaitė-Lingienė, Higienos institutas