• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Hospitalinės infekcijos -> Pasaulinė rankų higienos diena

Pasaulinė rankų higienos diena – „Plauk rankas – saugok gyvybes“

Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) nuo 2009 metų inicijavo judėjimą „Plauk rankas – saugok gyvybes“ ir gegužės 5 dieną paskelbė Pasauline rankų higienos diena. „Plauk rankas – saugok gyvybes“ judėjimas planuojamas dešimčiai metų, siekiant paskatinti šalis organizuoti rankų higienos kampanijas, programas ir taip prisidėti prie hospitalinių infekcijų prevencijos ir pacientų gyvybių išsaugojimo.
Pagrindinis judėjimo tikslas – gerinti rankų higieną sveikatos priežiūros įstaigose. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos kviečiamos prisijungti prie šios iniciatyvos ir kiekvienais metais gegužės 5-ąją paminėti savo įstaigose.
Daugiau informacijos anglų k. (atsiųsti).
Oficiali Pasaulinės rankų higienos dienos daina (atsiųsti).
 
PSO rekomendacijos „Rankų higiena sveikatos priežiūros įstaigose“  

PSO išleido rekomendacijas „Rankų higiena sveikatos priežiūros įstaigose“ (anglų k.). Rekomendacijose, skirtose asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, supažindinama su pagrindiniais rankų higienos elementais ir specifinėmis priemonėmis, skirtomis gerinti rankų higienos praktiką, taip užtikrinant  pacientų ir sveikatos priežiūros personalo saugą (atsiųsti).Leidiniai ir mokomieji pranešimai rankų higienos mokymams

Higienos institutas, prisijungdamas prie PSO iniciatyvos „Plauk rankas – saugok gyvybes“, parengė kelis informacinius leidinius, skirtus rankų higienos mokymams.
 
 
 
 
 


•  Plakatas „5 svarbiausi rankų higienos momentai“

                         A4 formatas (atsiųsti)
                         A3 formatas (atsiųsti)

•  Plakatas „Kaip teisingai plauti rankas?“

                         A4 formatas (atsiųsti)
                         A3 formatas (atsiųsti)

•  Plakatas „Kaip teisingai atlikti higieninę rankų antiseptiką?“

                         A4 formatas (atsiųsti
                         A3 formatas (atsiųsti)

•    Pranešimas „Kodėl svarbi rankų higiena?“ (atsiųsti)
•    Pranešimas „Kaip teisingai plauti rankas?“ (atsiųsti)
•    Pranešimas „Kada svarbu plauti rankas?“ (atsiųsti)
•    „Rankų plovimo dienoraštis“ 5–8 metų vaikams (atsiųsti)


Lankstinukas „Hospitalinių infekcijų prevencija – ir tavo rankose“


Įgyvendinant „Hospitalinių infekcijų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 m.“ programos priemones, paruoštas informacinis leidinys pacientams – lankstinukas  „Hospitalinių infekcijų prevencija – ir tavo rankose“ (R. Bagdonaitė, R. Valintėlienė).
Leidinyje supažindinama su hospitalinių infekcijų samprata, plitimo būdais, pagrindiniais rizikos veiksniais ir prevencijos priemonėmis (atsiųsti).