Ligų klasės pagal TLK-10-AM
Iš viso
Vaikai (0-17 m.)
Suaugusieji (nuo 18 m.)
IIš viso
86.3
87.1
86.1
I.Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos
7.1
10.5
6.4
II.Navikai
9.1
2.1
10.6
III.Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai susiję su imuniniais mechanizmais
3.8
2.4
4.1
IV.Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos
24.8
10.8
27.8
V.Psichikos ir elgesio sutrikimai
11.7
8.0
12.5
VI.Nervų sistemos ligos
14.4
2.6
16.9
VII.Akies ir jos priedinių organų ligos
17.8
31.1
14.9
VIII.Ausies ir speninės ataugos ligos
6.9
5.8
7.1
IX.Kraujotakos sistemos ligos
32.5
2.9
38.9
X.Kvėpavimo sistemos ligos
26.9
42.3
23.6
XI.Virškinimo sistemos ligos
27.6
31.6
26.7
virškinimo sistemos ligos be dantų ligų
14.2
10.8
14.9
XII.Odos ir poodžio ligos
9.7
12.2
9.2
XIII.Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos
24.5
10.5
27.4
XIV.Urogenitalinės sistemos ligos
17.5
4.7
20.3
XV.Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis
1.4
0.0
1.6
XVI.Tam tikros perinatalinio periodo ligos
0.4
2.0
0.0
XVII.Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos
2.3
10.3
0.7
XVIII.Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur
19.8
28.1
18.0
XIX.Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai
14.6
14.6
14.6
COVID-19
12.4
11.7
12.6
Pastaba. Ligotumas - asmenų, kuriems sveikatos priežiūros įstaigose bei mirties liudijimuose užregistruota bent viena liga iš ligų grupės (siuntimo diagnozės neįtraukiamos), skaičius 100 gyventojų
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys