• Titulinis
  • Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas (SADM)

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

                                                                                      
2007–2013 m. Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-10-V priemonės „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ projektas

Trumpa projekto esmė

Projektu siekiama suteikti visuomenės sveikatos priežiūros (VSP) ir slaugos specialistams naujų profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviai pagrindinių neinfekcinių ligų, įskaitant širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų, o taip pat traumų ir psichikos sveikatos sutrikimų prevencijai. Pasinaudojant projekto teikiamomis galimybėmis, pirmiausiai bus sudarytos sąlygos ir galimybės parengti specialistus, kurie vėliau perteiktų įgytas naujas žinias bei įgūdžius kitiems VSP specialistams. Projekto tikslinė grupė – visų lygių visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, apskričių ir savivaldybių administracijose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir slaugytojai, dirbantys pirminės sveikatos priežiūros centruose.

Projekto vykdymo laikas
2009–2015 m. 

Projekto bendra vertė
859 221,5 Eur (2.966 720 Lt)

Projekto tikslas
Išplėsti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (VSPS) ir slaugos darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, tobulinant jų kvalifikaciją ir gerinant kvalifikacijos kėlimo bei tęstinio mokymo galimybes, taip prisidėti prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.

Projekto uždaviniai:
Gerinti VSPS bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, pagilinti žinias ir įtvirtinti gebėjimus:
1.    onkologinių ligų prevencijos srityje;   
2.    psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų, įskaitant ir priklausomybės ligų prevenciją, srityse;   
3.    sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos srityse;   
4.    traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencijos srityje;    
5.    išmokyti slaugytojus, dirbančius pirminės sveikatos priežiūros srityje, trumpai trunkančių psichosocialinės pagalbos metodų, taikomų vaikams ir suaugusiesiems;
6.    specialiąsias anglų kalbos žinias.   

Projekto veiklos:
VSPS stažuotės Europos Sąjungos mokymo ir sveikatos priežiūros įstaigose;
VSPS dalyvavimas mokslinėse praktinėse konferencijose;
VSPS kvalifikacijos kėlimas kursuose;
Išmokyti slaugytojus, dirbančius pirminėje sveikatos priežiūroje, trumpai trunkančių psichosocialinės pagalbos metodų, taikomų vaikams ir suaugusiesiems;
Specializuoti anglų kalbos kursai.

STAŽUOTĖS:

2015 m.2014 m.,  2013 m.,  2010–2012 m.

KURSAI:

2014 m.2013 m.,  2012 m.,  2011 m.,  2010 m.

KONFERENCIJOS:

ATASKAITOS:

Baigiamoji ataskaita  2015 m.,  2014 m.,  2012–2013 m.,  2011 m.2010 m.