Sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos analizės leidiniai 

Visuomenės sveikatos netolygumų ir kitos apžvalgos

Infografikai 


Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2019)

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2021)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2020)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2020)

Sužalojimai ir apsinuodijimai (2010–2020)

Mirties priežastys (2010–2021)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2020)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2020)

Vaikų sveikata (2016–2020)

Health in the Baltic Countries (2000–2018)


Neatnaujinami leidiniai

 

Naujausi leidiniai

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2021 (išankstiniai duomenys) 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 95 p. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje pateikiami išankstiniai pagrindiniai 2021 m. šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 
Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. Pateiktos rodiklių reikšmės tinka tolesnei duomenų analizei atlikti.
Atsiųsti DOCX.
Atsiųsti PDF.

Mirties priežastys 2021 (išankstiniai duomenys)
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 132 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje analizuojami išankstiniai apibendrinti 2021 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.
Atsiųsti PDF.
Atsiųsti DOCX.

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2020 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 21 p.

 

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumų gydymui ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumos aplinkybes bei sužalojimo pobūdį, mirtingumas dėl išorinių priežasčių, laikinas nedarbingumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų. 
Leidinys parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2020 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro bei Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Atsiųsti PDF.
Atsiųsti DOCX

 

Vaikų sveikata 2020 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 138 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus išleistame penktajame kasmetiniame leidinyje „Vaikų sveikata“ pateikiami 2020–2021 mokslo metais Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje sukaupti vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos duomenys. Vaikų (7–17 m.) duomenys palyginami su ankstesnių mokslo metų rodikliais. 
Atsiųsti

Gimimų medicininiai duomenys 2020
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 111 p.

 

Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialu Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2020“.
Gimimų medicininius duomenis sudaro naujagimiai ir negyvagimiai, gimę Lietuvos akušerijos stacionaruose. Užsienyje gimę Lietuvos nuolatiniai gyventojai neįskaitomi. Dėl to leidinyje skelbiami gimusiųjų skaičiai skiriasi nuo Lietuvos statistikos departamento pateikiamos oficialiosios statistikos.
Leidinyje nagrinėjami gimimų medicininiai aspektai: gimdyvių charakteristikos, sveikatos būklė nėštumo metu, gimdymas ir jo komplikacijos, gimusių kūdikių duomenys bei būklė, naujagimių ir negyvagimių mirties priežastys.
Atsiųsti PDF.
Atsiųsti DOCX

Lietuvos sveikatos statistika 2020 / Health statistics of Lithuania 2020
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 76 p.

 

Leidinyje lentelėse ir diagramose pateikiami pagrindiniai 2020 m. Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
Skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.
Atsiųsti

Profesinės ligos Lietuvoje 2020 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 27 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus išleistame leidinyje pateikiama išsami Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija apie 2020 m. nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus, pristatoma sergamumo šiomis ligomis analizė, lyginama su ankstesnių metų situacija Lietuvoje ir šalies savivaldybėse. Duomenys nagrinėjami pagal sergančiųjų lytį, amžių, ekonominės veiklos rūšį, profesiją, ligos diagnozę ir profesinių ligų priežastis panaudojant tarptautinius klasifikatorius.
Atsiųsti

Kraujo donorų registro 2020 m. duomenys  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 37 p. 


Skelbiama Kraujo donorų registro statistinė informacija apie šalies kraujo donorus (pagal lytį, amžiaus grupes, kraujo tyrimų rezultatus ir kt.) ir atliktas donacijas (pagal donorų lytį ir amžių, pasiskirstymą savivaldybėse, atlygintinumą, laikino atidėjimo ir uždraudimo priežastis bei kt.).
Atsiųsti

Mirties priežastys 2020  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 193 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje analizuojami galutiniai apibendrinti 2020 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.
Atsiųsti PDF.
Atsiųsti DOCX.

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 102 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje pateikiami pagrindiniai 2020 m. šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 
Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. Pateiktos rodiklių reikšmės tinka tolesnei duomenų analizei atlikti.
Atsiųsti PDF.
Atsiųsti DOCX.