Sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos analizės leidiniai 

Visuomenės sveikatos netolygumų ir kitos apžvalgos

Infografikai 


Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai:

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2019)

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2019)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2019)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2019)

Sužalojimai ir apsinuodijimai (2010–2019)

Mirties priežastys (2010–2019)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2019)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2019)

Vaikų sveikata (2016–2019)

Health in the Baltic Countries (2000–2018)


Neatnaujinami leidiniai

 

Naujausi leidiniai:

Vaikų sveikata 2019 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 97 p.

Leidinyje pateikiami Higienos instituto specialistų apibendrinti 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys, sukaupti Higienos instituto tvarkomoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) 2019–2020 mokslo metais. Aprašomi šalies bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos rodikliai, įrašyti į Mokinio sveikatos pažymėjimą ir kaupiami VSS IS. 2019–2020 mokslo metų duomenys lyginami su ankstesnių trejų mokslo metų duomenimis.
Atsiųsti

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2019 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 20 p.

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumų aplinkybes ir sužalojimų pobūdį, mirtingumas dėl išorinių priežasčių bei laikinas nedarbingumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
Informacija parengta naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2019 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Atsiųsti

Gimimų medicininiai duomenys 2019
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 112 p.

Higienos instituto kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikos filialu Vaikų ligonine parengtame leidinyje „Gimimų medicininiai duomenys 2019” pateikaimi duomenys apie naujagimius ir negyvagimius, gimusius Lietuvos akušerijos stacionaruose. Užsienyje gimę Lietuvos nuolatiniai gyventojai neįskaitomi. Dėl to leidinyje skelbiami gimusiųjų skaičiai skiriasi nuo Lietuvos statistikos departamento pateikiamos oficialiosios statistikos.
Taip pat jame nagrinėjami gimimų medicininiai aspektai: gimdyvių charakteristikos, sveikatos būklė nėštumo metu, gimdymas ir jo komplikacijos, gimusių kūdikių charakteristikos bei būklė, naujagimių ir negyvagimių mirties priežastys.
Atsiųsti

Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania 2019
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 72 p.

Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2019 m. Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
Leidinyje skelbiami praėjusių metų demografiniai rodikliai, duomenys apie mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.
Atsiųsti

 

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 104 p.

Leidinyje aprašomi 2019 m. šalies savivaldybių visuomenės sveikatos rodikliai iš Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387. Šio sąrašo rodikliai atskleidžia, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai.
Analizuojami glaudžiai su sveikata susiję ir socioekonominę padėtį atspindintys rodikliai, taip pat mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių, nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir daug kitų rodiklių. 
Atsiųsti (papildomų duomenų failas Excel formatu)

Profesinės ligos Lietuvoje 2019 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 50 p. 

 

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus, konkrečios rodiklių reikšmės tolesnei duomenų analizei atlikti.
Nagrinėjamas sergamumas profesinėmis ligomis pagal amžių, lytį, ekonominės veiklos rūšį, profesinių ligų grupes ir priežastis, taip pat pagal profesiją, administracinę teritoriją ir lytį.
Taip pat informuojama apie profesinių ligų tyrimą, ginčytinų šių ligų diagnozių nustatymą, registravimą ir socialinio draudimo išmokas. 
Atsiųsti

Kraujo donorų registro 2019 m. duomenys  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 37 p. 


Skelbiama Kraujo donorų registro statistinė informacija apie šalies kraujo donorus (pagal lytį, amžiaus grupes, kraujo tyrimų rezultatus ir kt.) ir atliktas donacijas (pagal donorų lytį ir amžių, pasiskirstymą savivaldybėse, atlygintumą, laikino atidėjimo ir uždraudimo priežastis bei kt.).
Atsiųsti

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 105 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje pateikiami 2019 m. šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 
Jis skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. 
Atsiųsti PDF
Atsiųsti DOC

 

 

Mirties priežastys 2019 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 190 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje analizuojami apibendrinti 2019 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.
Atsiųsti PDF
Atsiųsti DOC