Sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos analizės leidiniai 

Visuomenės sveikatos netolygumų ir kitos apžvalgos

Infografikai 


Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2019)

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2021)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2021)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2021)

Sužalojimai ir apsinuodijimai (2010–2020)

Mirties priežastys (2010–2021)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2021)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2021)

Mokinių sveikata (2016–2021)

Health in the Baltic Countries (2000–2018)


Neatnaujinami leidiniai

 

Naujausi leidiniai

Mokinių sveikata 2021 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 111 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus parengtame naujame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2021 m.“ skelbiami vaikų, lankusių ugdymo įstaigas 2021–2022 mokslo metais, sveikatos rodikliai šalies mastu ir atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų pokytis palyginamas su ankstesnių mokslo metų duomenimis.
Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ duomenų, esančių Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.
Atsiųsti

Gimimų medicininiai duomenys 2021
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 113 p.

 

Higienos instituto kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialu Vaikų ligonine parengtame leidinyje pateikiami gimimų medicininiai duomenys –  naujagimių ir negyvagimių, gimusių Lietuvos akušerijos stacionaruose, skaičiai. 
Taip pat leidinyje nagrinėjami gimimų medicininiai aspektai: gimdyvių charakteristikos, sveikatos būklė nėštumo metu, gimdymas ir jo komplikacijos, gimusių kūdikių duomenys bei būklė, naujagimių ir negyvagimių mirties priežastys.
Atsiųsti

 

Lietuvos sveikatos statistika 2021 / Health statistics of Lithuania 2021
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 73 p.

 

Leidinyje lentelėse ir diagramose pateikiami pagrindiniai 2021 m. Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Skelbiami demografiniai rodikliai, duomenys apie mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.
Atsiųsti

Profesinės ligos Lietuvoje 2021 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 30 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus išleistame kasmetiniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje“ pateikiama išsami Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija apie nustatyta tvarka 2021 m. oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus, jų analizė, lyginama su ankstesnių metų situacija Lietuvoje ir šalies savivaldybėse. Duomenys nagrinėjami pagal atvejų lytį, amžių, ekonominės veiklos rūšį, profesiją, ligos diagnozę ir profesinių ligų priežastis panaudojant tarptautinius klasifikatorius.
Atsiųsti

Kraujo donorų registro 2021 m. duomenys  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 34 p. 


Skelbiama Kraujo donorų registro statistinė informacija apie šalies kraujo donorus (pa gal lytį, amžiaus grupes, kraujo tyrimų rezultatus ir kt.) ir atliktas donacijas (pagal donorų lytį ir amžių, pasiskirstymą savivaldybėse, atlygintinumą, laikino atidėjimo ir uždraudimo priežastis bei kt.).

Atsiųsti

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2021 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 97 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje pateikiami pagrindiniai 2021 m. šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 
Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. Pateiktos rodiklių reikšmės tinka tolesnei duomenų analizei atlikti.
Atsiųsti PDF
Atsiųsti DOCX

Mirties priežastys 2021 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 206 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje analizuojami apibendrinti 2021 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.
Atsiųsti PDF
Atsiųsti DOCX