Tarptautiniai projektai

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose
(angl. Healthcare Associated Infections in European Long-Term Care Facilities (H4LS))
Galutinė ataskaita (atsiųsti)
2022 m. ataskaitos santrauka (atsiųsti)
Tarpinė duomenų ataskaita, 2022 m. (atsiųsti)
Projekto santrauka (atsiųsti)

Lietuvos užregistruoto sergamumo duomenų skaičiavimas
(angl. Lithuanian diagnosis based morbidity calculation, 2018-LT-MORBIDITY) (2019–2020)
Projekto ataskaitos santrauka (atsiųsti)
Projekto santrauka (atsiųsti

Antimikrobinio atsparumo stebėjimo sistemos duomenų panaudojimas gydymo gairėms
(angl. Network to improve use of AMR surveillance data for treatment guidelines) (2019–2020)
2020 m. ataskaitos santrauka (atsiųsti)
2019 m. ataskaitos santrauka (atsiųsti)
Projekto santrauka (atsiųsti)

Informacija atnaujinta 2023-06-20.