Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos IS

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema (toliau – informacinė sistema) veiklą pradėjo 2015 m. rugsėjo 1 d. Informacinė sistema sukurta įgyvendinus 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektą „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“, Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-006. Informacinės sistemos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

Informacinės sistemos valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius.

Informacinės sistemos tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius.

Informacinės sistemos paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie traumas ir nelaimingus atsitikimus ir atlikti traumų ir nelaimingų atsitikimų priežasčių analizę.

Duomenų teikėjai – informacinė sistema apdoroja duomenis apie traumas ir nelaimingus atsitikimus, gautus iš keturių duomenų teikėjų šaltinių: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro. Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatuose yra numatyta gauti duomenis iš Greitosios medicinos pagalbos informacinių sistemų. Šie duomenys bus teikiami įteisinus Greitosios medicinos pagalbos informacines sistemas.

 

Duomenų teikimas       
                                        

Statistinė informacija

Teisinė informacija

 

 Informacija teikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu [email protected].