Higienos instituto vykdomi tyrimai

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų planavimo ypatumai (2021–2022) (Tyrimo projekto santrauka)
Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes (2021) (Tyrimo projekto santrauka)
Savižalos atvejų registravimo analizė (2021) (Tyrimo projekto santrauka)
Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (2020–2021) (Tyrimo projekto santrauka)


Įvykdytų tyrimų archyvas


Higienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos

Informacija atnaujinta 2021-09-03.