Higienos instituto vykdomi tyrimai

Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas ir prarasti potencialūs gyvenimo metai Lietuvoje 2019–2021 m. savivaldybių bei apskričių lygiu (2023) (tyrimo projekto santrauka)
Lietuvos profesinių mokyklų darbuotojų profesinės gerovės įvertinimas (2021–2022) (tyrimo projekto santrauka)

Įvykdytų tyrimų archyvas


Higienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos

Informacija atnaujinta 2022-12-30.