Demografija
0000Vidutinis metinis gyventojų skaičius
0001
Vidutinis metinis vyrų skaičius
0002
Vidutinis metinis moterų skaičius
0010Vyrų dalis,%
0020Moterų dalis, %
00300-14 metų amžiaus gyventojų dalis, %
00400-17 metų amžiaus gyventojų dalis, %
005018-44 metų amžiaus gyventojų dalis, %
006045-64 metų amziaus gyventojų dalis, %
007065 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %
008075 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %
009015-64 metų gyventojų dalis, %
010065 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, %
0110Vaisingo amžiaus (15-49 m.) moterų dalis, %
0120Miesto gyventojų dalis,%
0130Kaimo gyventojų dalis,%
0140Gimstamumas 1000 gyventojų
0141
Gyvų gimusių skaičius
0150Mirtingumas 1000 gyventojų
0151
Mirusiųjų skaičius
0160Natūralus prieaugis 1000 gyventojų
0170Dirbtinių abortų skaičius 1000 vaisingo amžiaus (15-49 m.) moterų (SVEIDRA)
0180Santuokų skaičius 1000 gyventojų
0190Ištuokų skaičius 1000 gyventojų
0200Nedarbo lygis, darbo jėgos % (namų ūkių apklausos duomenimis)
0201
Vyrų nedarbo lygis, darbo jėgos % (namų ūkių apklausos duomenimis)
0202
Moterų nedarbo lygis, darbo jėgos % (namų ūkių apklausos duomenimis)
0203
Nedarbo lygis iki 25 m., darbo jėgos % (namų ūkių apklausos duomenimis)
0204
Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos % (namų ūkių apklausos duomenimis)
0210Registruoto nedarbo lygis, darbingo amžiaus (15-64) gyventojų % (darbo biržos duomenimis)
 
Mirtingumas
1010Vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė
1011
Vidutinė vyrų būsimojo gyvenimo trukmė
1012
Vidutinė moterų būsimojo gyvenimo trukmė
1020Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 1000 gyvų gimusiųjų
1050Mirtingumas 100000 gyv.
1051
Vyrų mirtingumas 100000 gyv.
1052
Moterų mirtingumas 100000 gyv.
1053
0-17 m. vaikų mirtingumas 100000 gyv.
1054
18+ amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.
1055
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.
1056
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.
1057
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.
1058
Miesto gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
1059
Kaimo gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
1060Standartizuotas mirtingumas 100000 gyv.
1061
Standartizuotas vyrų mirtingumas 100000 gyv.
1062
Standartizuotas moterų mirtingumas 100000 gyv.
1063
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
1064
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas 100000 gyv.
1065
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas 100000 gyv.
1066
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
1067
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
1070Mirusiųjų nuo infekcinių ligų sk. (A00-B99) 100000 gyv.
1071
Vyrų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1072
Moterų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1073
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1074
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1075
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1076
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1077
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1078
Miesto gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1079
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1080Standartizuotas mirtingumas nuo infekcinių ligų (A00-B99) 100000 gyv.
1081
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1082
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1083
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1084
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1085
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1086
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1087
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
1090Mirusiųjų nuo tuberkuliozės (A15-A19) 100000 gyv.
1091
Vyrų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1092
Moterų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1093
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1094
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1095
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1096
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1097
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1098
Miesto gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1099
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1100Standartizuotas mirtingumas nuo tuberkuliozės (A15-A19) 100000 gyv.
1101
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1102
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1103
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1104
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1105
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1106
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1107
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
1110Mirusiųjų nuo piktybinių navikų sk. (C00-C97) 100000 gyv.
1111
Vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1112
Moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1113
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1114
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1115
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1116
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1117
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1118
Miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1119
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1120Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
1121
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1122
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1123
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1124
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1125
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1126
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
1127
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
11300-14 m. vaikų mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
1131
0-14 m. berniukų mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
1132
0-14 m. mergaičių mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
1140Mirusiųjų nuo skrandžio piktybinių navikų sk. (C16) 100000 gyv.
1141
Vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1142
Moterų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1144
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1145
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1146
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1147
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1148
Miesto gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1149
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1150Standartizuotas mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų (C16) 100000 gyv.
1151
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1152
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1153
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1154
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1155
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1156
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1157
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
1160Mirusiųjų nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų sk. (C18) 100000 gyv.
1161
Vyrų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1162
Moterų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1164
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1165
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1166
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1167
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1168
Miesto gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1169
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1170Standartizuotas mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų (C18) 100000 gyv.
1171
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1172
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1173
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1174
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1175
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1176
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1177
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
1180Mirusiųjų nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų sk. (C32-C34) 100000 gyv.
1181
Vyrų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1182
Moterų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1184
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1185
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1186
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1187
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1188
Miesto gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1189
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1190Standartizuotas mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (C32-C34) 100000 gyv.
1191
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1192
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1193
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1194
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1195
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1196
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1197
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
1200Mirusiųjų nuo odos melanomos sk. (C43) 100000 gyv.
1201
Vyrų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1202
Moterų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1204
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1205
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1206
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1207
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1208
Miesto gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1209
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1210Standartizuotas mirtingumas nuo odos melanomos (C43) 100000 gyv.
1211
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1212
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1213
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1214
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1215
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1216
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1217
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
1220Mirusiųjų nuo krūties piktybinių navikų sk. (C50) 100000 mot.
1221
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1222
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1223
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1224
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1225
Miesto gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1226
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1230Standartizuotas mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
1231
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
1236
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
1237
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
1240Mirusiųjų nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų sk. (C53) 100000 mot.
1241
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1242
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1243
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1244
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1245
Miesto gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1246
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1250Standartizuotas mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
1251
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
1256
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
1257
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
1260Mirusiųjų nuo priešinės liaukos piktybinių navikų sk. (C61) 100000 vyrų.
1261
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1262
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1263
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1264
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1265
Miesto gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1266
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1270Standartizuotas mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
1271
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
1276
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
1277
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
1280Mirusiųjų nuo leukemijos ir limfomos sk. (C81-C96) 100000 gyv.
1281
Vyrų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1282
Moterų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1284
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1285
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1286
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1287
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1288
Miesto gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1289
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1290Standartizuotas mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos (C81-C96) 100000 gyv.
1291
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1292
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1293
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1294
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1295
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1296
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1297
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
1300Mirusiųjų nuo endokrininės sist. ligų sk. (E00-E99) 100000 gyv.
1301
Vyrų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1302
Moterų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1303
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1304
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1305
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1306
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1307
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1308
Miesto gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1309
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1310Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų (E00-E99) 100000 gyv.
1311
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1312
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1313
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1314
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1315
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1316
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1317
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
1320Mirusiųjų nuo cukrinio diabeto (E10-E14) 100000 gyv.
1321
Vyrų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1322
Moterų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1323
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1324
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1325
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1326
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1327
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1328
Miesto gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1329
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1330Standartizuotas mirtingumas nuo cukrinio diabeto (E10-E14) 100000 gyv.
1331
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1332
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1333
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1334
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1335
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1336
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1337
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
1340Mirusiųjų nuo psichikos ir elgesio sutrikimų sk. (F00-F99) 100000 gyv.
1341
Vyrų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1342
Moterų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1343
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1344
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1345
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1346
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1347
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1348
Miesto gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1349
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1350Standartizuotas mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų (F00-F99) 100000 gyv.
1351
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1352
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1353
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1354
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1355
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1356
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1357
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
1360Mirusiųjų nuo nervų sistemos ligų sk. (G00-G99) 100000 gyv.
1361
Vyrų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1362
Moterų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1363
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1364
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1365
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1366
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1367
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1368
Miesto gyventojų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1369
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo nervų sist.ligų 100000 gyv.
1370Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.
1371
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1372
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1373
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1374
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1375
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1376
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1377
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
1380Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų sk. (I00-I99) 100000 gyv
1381
Vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1382
Moterų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1383
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1384
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1385
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1386
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1387
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1388
Miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1389
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1390Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.
1391
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1392
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1393
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1394
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1395
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1396
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1397
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
1400Mirusiųjų nuo išeminės širdies ligos sk. (I20-I25) 100000 gyv
1401
Vyrų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1402
Moterų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1404
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1405
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1406
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1407
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1408
Miesto gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1409
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1410Standartizuotas mirtingumas nuo išeminės širdies ligos (I20-I25) 100000 gyv.
1411
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1412
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1413
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1414
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1415
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1416
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1417
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
1420Mirusiųjų nuo miokardo infarkto sk. (I21-I22) 100000 gyv
1421
Vyrų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1422
Moterų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1424
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1425
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1426
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1427
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1428
Miesto gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1429
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1430Standartizuotas mirtingumas nuo miokardo infarkto (I21-I22) 100000 gyv.
1431
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1432
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1433
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1434
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1435
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1436
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1437
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
1440Mirusiųjų nuo cerebrovaskulinių ligų sk. (I60-I69) 100000 gyv
1441
Vyrų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1442
Moterų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1444
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1445
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1446
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1447
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1448
Miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1449
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1450Standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100000 gyv.
1451
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1452
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1453
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1454
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1455
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1456
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1457
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
1460Mirusiųjų nuo insulto sk. (I60-I64) 100000 gyv
1461
Vyrų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1462
Moterų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1464
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1465
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1466
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1467
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1468
Miesto gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1469
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1470Standartizuotas mirtingumas nuo insulto (I60-I64) 100000 gyv.
1471
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1472
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1473
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1474
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1475
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1476
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1477
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
1480Mirusiųjų nuo kvėpavimo sistemos ligų sk. (J00-J99) 100000 gyv.
1481
Vyrų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1482
Moterų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1483
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1484
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1485
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1486
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1487
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1488
Miesto gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1489
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1490Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv.
1491
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1492
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1493
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1494
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1495
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1496
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1497
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1500Mirusiųjų nuo pneumonijos (J12-J18) 100000 gyv.
1501
Vyrų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1502
Moterų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1503
0-17 m. vaikų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1504
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1505
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1506
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1507
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1508
Miesto gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1509
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1510Standartizuotas mirtingumas nuo pneumonijos (J12-J18) 100000 gyv.
1511
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1512
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1513
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1514
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1515
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1516
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1517
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
1520Mirusiųjų nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist.ligų sk. (J40-J47) 100000 gyv.
1521
Vyrų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1522
Moterų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1524
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1525
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1526
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1527
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1528
Miesto gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1529
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
1530Standartizuotas mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų (J40-J47) 100000 gyv.
1531
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1532
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1533
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1534
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1535
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1536
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1537
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
1540Mirusiųjų nuo virškinimo sistemos ligų sk. (K00-K99) 100000 gyv.
1541
Vyrų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1542
Moterų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1544
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1545
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1546
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1547
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1548
Miesto gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1549
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1550Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų (K00-K99) 100000 gyv.
1551
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1552
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1553
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1554
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1555
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1556
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1557
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
1560Mirusiųjų nuo alkoholinės kepenų ligos sk. (K70) 100000 gyv.
1561
Vyrų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1562
Moterų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1564
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1565
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1566
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1567
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1568
Miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1569
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1570Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos (K70) 100000 gyv.
1571
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1572
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1573
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1574
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1575
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1576
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1577
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
1580Mirusiųjų nuo kepenų cirozės ir fibrozės sk. (K74) 100000 gyv.
1581
Vyrų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1582
Moterų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1584
18+ amžiaus asmenų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1585
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1586
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1587
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1588
Miesto gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1589
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1590Standartizuotas mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės (K74) 100000 gyv.
1591
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1592
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1593
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1594
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1595
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1596
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1597
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
1600Mirusiųjų dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių (R00-R99) 100000 gyv.
1601
Vyrų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1602
Moterų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1603
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1604
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1605
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1606
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1607
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1608
Miesto gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1609
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1610Standartizuotas mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių (R00-R99) 100000 gyv.
1611
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1612
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1613
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1614
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1615
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1616
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1617
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
1620Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių sk. (V01-Y98) 100000 gyv.
1621
Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1622
Moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1623
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1624
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1625
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1626
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1627
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1628
Miesto gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1629
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1630Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100000 gyv.
1631
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1632
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1633
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1634
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1635
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1636
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1637
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
1640Mirusiųjų dėl nelaimingų atsitikimų sk. (V01-X59) 100000 gyv.
1641
Vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1642
Moterų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1643
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1644
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1645
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1646
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1647
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1648
Miesto gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1649
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1650Standartizuotas mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.
1651
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1652
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1653
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1654
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1655
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1656
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1657
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
1660Mirusiųjų transporto įvykiuose sk. (V01-V99) 100000 gyv.
1661
Vyrų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1662
Moterų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1663
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1664
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1665
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1666
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1667
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1668
Miesto gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1669
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1670Standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių (V01-V99) 100000 gyv.
1671
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1672
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1673
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1674
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1675
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1676
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl transporto įŌvykių 100000 gyv.
1677
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
1680Mirusiųjų dėl nukritimų sk. (W00-W19) 100000 gyv.
1681
Vyrų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1682
Moterų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1683
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1684
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1685
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1686
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1687
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1688
Miesto gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1689
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1690Standartizuotas mirtingumas dėl nukritimų (W00-W19) 100000 gyv.
1691
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1692
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1693
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1694
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1695
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1696
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1697
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
1700Mirusiųjų dėl atsitiktinių paskendimų sk. (W65-W74) 100000 gyv.
1701
Vyrų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1702
Moterų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1703
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1704
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1705
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1706
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1707
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1708
Miesto gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1709
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1710Standartizuotas mirtingumas dėl paskendimų (W65-W74) 100000 gyv.
1711
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1712
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1713
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1714
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1715
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1716
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1717
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
1720Mirusiųjų dėl natūralaus šalčio poveikio sk. (X31) 100000 gyv.
1721
Vyrų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1722
Moterų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1724
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1725
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1726
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1727
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1728
Miesto gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1729
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1730Standartizuotas mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio (X31) 100000 gyv.
1731
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1732
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1733
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1734
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1735
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1736
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1737
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
1740Mirusiųjų dėl apsinuodijimo alkoholiu sk. (X45) 100000 gyv.
1741
Vyrų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1742
Moterų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1744
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1745
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1746
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1747
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1748
Miesto gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1749
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1750Standartizuotas mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu (X45) 100000 gyv.
1751
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1752
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1753
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1754
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1755
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1756
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1757
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
1760Savižudybių skaičius (X60-X84) 100000 gyv.
1761
Vyrų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1762
Moterų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1763
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1764
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1765
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1766
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1767
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1768
Miesto gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1769
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1770Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100000 gyv.
1771
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1772
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1773
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1774
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1775
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1776
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1777
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
1780Pasikėsinimų (nužudymų) skaičius (X85-Y09) 100000 gyv.
1781
Vyrų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1782
Moterų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1783
0-17 m. vaikų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1784
18+ amžiaus asmenų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1785
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1786
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1787
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1788
Miesto gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1789
Kaimo gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1790Standartizuotas mirtingumas dėl nužudymų (X85-Y09) 100000 gyv.
1791
Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1792
Standartizuotas moterų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1793
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1794
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1795
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1796
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1797
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
1800Mirusiųjų nuo alkoholio sąlygotų priežasčių sk. 100000 gyv.
1801
Vyrų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1802
Moterų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1804
18+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1805
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1806
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1807
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1808
Miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1809
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1810Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1811
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1812
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1813
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1814
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1815
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1816
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1817
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1820Mirusiųjų nuo narkotikų sąlygotų priežasčių sk. 100000 gyv.
1821
Vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1822
Moterų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1823
0-17 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1824
18+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1825
18-44 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1826
45-64 m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1827
65+ m. amžiaus asmenų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1828
Miesto gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1829
Kaimo gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1830Standartizuotas mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1831
Standartizuotas vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1832
Standartizuotas moterų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1833
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1834
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1835
Standartizuotas 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1836
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1837
Standartizuotas kaimo gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
1840Išvengiamas mirtingumas, proc.
 
Sergamumas
2010Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis (A00-B99) 100000 gyv.
2011
Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2012
Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2013
Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2014
Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2015
Ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2016
Vyrų ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2017
Moterų ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2018
Miesto gyventojų ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2019
Kaimo gyventojų ligotumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2020Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis (A00-B99) 100000 gyv.
2021
Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2022
Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2023
Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2024
Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2025
Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2026
Vyrų sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2027
Moterų sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2028
Miesto gyventojų sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2029
Kaimo gyventojų sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 100000 gyv.
2030Ligotumas tuberkulioze (A15-A19) 100000 gyv.
2031
Ligotumas tuberkulioze 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2032
Ligotumas tuberkulioze 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2033
Ligotumas tuberkulioze 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2034
Ligotumas tuberkulioze 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2035
Ligotumas tuberkulioze 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2036
Vyrų ligotumas tuberkulioze 100000 gyv.
2037
Moterų ligotumas tuberkulioze 100000 gyv.
2038
Miesto gyventojų ligotumas tuberkulioze 100000 gyv.
2039
Kaimo gyventojų ligotumas tuberkulioze 100000 gyv.
2040Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100000 gyv. (TB registro duomenys)
2041
Sergamumas tuberkulioze 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2042
Sergamumas tuberkulioze 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2043
Sergamumas tuberkulioze 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2044
Sergamumas tuberkulioze 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2045
Sergamumas tuberkulioze 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2046
Vyrų sergamumas tuberkulioze 100000 gyv.
2047
Moterų sergamumas tuberkulioze 100000 gyv.
2048
Miesto gyventojų sergamumas tuberkulioze 100000 gyv.
2049
Kaimo gyventojų sergamumas tuberkulioze 100000 gyv.
2050Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis (A50-A64) 100000 gyv.
2051
Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2052
Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2053
Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2054
Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2055
Ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2056
Vyrų ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 100000 gyv.
2057
Moterų ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 100000 gyv.
2058
Miesto gyventojų ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 100000 gyv.
2059
Kaimo gyventojų ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 100000 gyv.
2060Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (A50-A64) 100000 gyv.
2061
Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 0-24 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2062
Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 25-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2063
Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2070Sergamumas sifiliu (A50-A53) 100000 gyv. (ULAC duomenys)
2080Sergamumas gonorėja (A54) 100000 gyv. (ULAC duomenys)
2090Sergamumas chlamidijoze (A56) 100000 gyv.
2100Sergamumas AIDS 100000 gyv. (ULAC duomenys)
2110Sergamumas ŽIV (B20-B24) 100000 gyv. (ULAC duomenys)
2150Ligotumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2151
Ligotumas piktybiniais navikais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2152
Ligotumas piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2153
Ligotumas piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2154
Ligotumas piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2155
Ligotumas piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2156
Vyrų ligotumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2157
Moterų ligotumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2158
Miesto gyventojų ligotumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2159
Kaimo gyventojų ligotumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2160Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2161
Sergamumas piktybiniais navikais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2162
Sergamumas piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2163
Sergamumas piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2164
Sergamumas piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2165
Sergamumas piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2166
Vyrų sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2167
Moterų sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2168
Miesto gyventojų sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2169
Kaimo gyventojų sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
2170Sergamumas piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2180Ligotumas skrandžio piktybiniais navikais (C16) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys)
2182
Ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2183
Ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2184
Ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2185
Ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2186
Vyrų ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2187
Moterų ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2188
Miesto gyventojų ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2189
Kaimo gyventojų ligotumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2190Sergamumas skrandžio (C16) piktybiniais navikais 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2191
Sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv
2192
Sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2193
Sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2194
Sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2195
Sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2196
Vyrų sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2197
Moterų sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2198
Miesto gyventojų sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2199
Kaimo gyventojų sergamumas skrandžio piktybiniais navikais 100000 gyv.
2200Ligotumas kolorektaliniais (C18-C21) piktybiniais navikais 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys)
2201
Ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2202
Ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2203
Ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2204
Ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2205
Ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2206
Vyrų ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2207
Moterų ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2208
Miesto gyventojų ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2209
Kaimo gyventojų ligotumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2210Sergamumas kolorektaliniais (C18-C21) piktybiniais navikais 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2211
Sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2212
Sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2213
Sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2214
Sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2215
Sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2216
Vyrų sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2217
Moterų sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2218
Miesto gyventojų sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2219
Kaimo gyventojų sergamumas kolorektaliniais piktybiniais navikais 100000 gyv.
2220Ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais (C33-C34) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2222
Ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2223
Ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2224
Ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2225
Ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2226
Vyrų ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2227
Moterų ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2228
Miesto gyventojų ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2229
Kaimo gyventojų ligotumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2230Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais (C33-C34) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2231
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2232
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2233
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2234
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2235
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2236
Vyrų sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2237
Moterų sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2238
Miesto gyventojų sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2239
Kaimo gyventojų sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 100000 gyv.
2240Ligotumas odos piktybiniais navikais (C43-C44) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys)
2242
Ligotumas odos piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2243
Ligotumas odos piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2244
Ligotumas odos piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2245
Ligotumas odos piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2246
Vyrų ligotumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2247
Moterų ligotumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2248
Miesto gyventojų ligotumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2249
Kaimo gyventojų ligotumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2250Sergamumas odos piktybiniais navikais (C43-C44) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2252
Sergamumas odos piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv
2253
Sergamumas odos piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2254
Sergamumas odos piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2255
Sergamumas odos piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2256
Vyrų sergamumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2257
Moterų sergamumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2258
Miesto gyventojų sergamumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2259
Kaimo gyventojų sergamumas odos piktybiniais navikais 100000 gyv.
2260Sergamumas odos melanoma (C43) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2261
Sergamumas odos melanoma 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv
2262
Sergamumas odos melanoma 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2263
Vyrų sergamumas odos melanoma 100000 gyv.
2264
Moterų sergamumas odos melanoma 100000 gyv.
2270Moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais (C50) 100000 mot.(Vėžio registro duomenys)
2272
Moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2273
Moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2274
Moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2275
Moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2276
Miesto moterų krūties ligotumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2277
Kaimo moterų krūties ligotumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2280Sergamumas krūties piktybiniais navikais (C50) 100000 mot.(Vėžio registro duomenys)
2281
Sergamumas krūties piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2282
Sergamumas krūties piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2283
Sergamumas krūties piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2284
Sergamumas krūties piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2285
Sergamumas krūties piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2286
Miesto gyventojų krūties sergamumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2287
Kaimo gyventojų krūties sergamumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2290Ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais (C53) 100000 mot.(Vėžio registro duomenys)
2291
Moterų ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2292
Moterų ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2293
Moterų ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2294
Moterų ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2295
Miesto gyventojų gimdos kaklelio ligotumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2296
Kaimo gyventojų gimdos kaklelio ligotumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2300Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais (C53) 100000 mot.(Vėžio registro duomenys)
2301
Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2302
Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2303
Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2304
Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2305
Sergamumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
2306
Miesto gyventojų gimdos kaklelio sergamumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2307
Kaimo gyventojų gimdos kaklelio sergamumas piktybiniais navikais 100000 mot.
2310Ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais (C61) 100000 vyrų (Vėžio registro duomenys)
2311
Vyrų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 vyrų
2312
Vyrų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 vyrų
2313
Vyrų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 vyrų
2314
Vyrų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 100000 vyrų
2315
Miesto gyventojų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 100000 vyrų
2316
Kaimo gyventojų ligotumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 100000 vyrų
2320Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais (C61) 100000 vyrų (Vėžio registro duomenys)
2321
Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
2322
Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
2323
Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
2324
Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 65+m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
2325
Sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
2326
Miesto gyventojų sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 100000 vyrų
2327
Kaimo gyventojų sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais 100000 vyrų
2330Ligotumas leukemijomis ir limfomomis (C81-96) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys)
2331
Ligotumas leukemijomis ir limfomomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2332
Ligotumas leukemijomis ir limfomomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2333
Ligotumas leukemijomis ir limfomomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2334
Ligotumas leukemijomis ir limfomomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2335
Ligotumas leukemijomis ir limfomomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2336
Vyrų ligotumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2337
Moterų ligotumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2338
Miesto gyventojų ligotumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2339
Kaimo gyventojų ligotumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2340Sergamumas leukemijomis ir limfomomis (C81-C96) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2341
Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv
2342
Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv
2343
Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2344
Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2345
Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2346
Vyrų sergamumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2347
Moterų sergamumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2348
Miesto gyventojų sergamumas leukemijomis ir limfomomis 100000 gyv.
2349
Kaimo gyventojų sergamumas leukemijomis ir limfomomis 100000gyv.
2350Sergamumas leukemijomis ir limfomomis 0-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2360Sergamumas piktybiniais navikais 0-14 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
2361
Berniukų sergamumas piktybiniais navikais 0-14 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2362
Mergaičių sergamumas piktybiniais navikais 0-14 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2370Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis (D50-D89) 100000 gyv.
2371
Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2372
Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2373
Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2374
Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2375
Ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2376
Vyrų ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2377
Moterų ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2378
Miesto gyventojų ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2379
Kaimo gyventojų ligotumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2380Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis (D50-D89) 100000 gyv.
2381
Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2382
Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2383
Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2384
Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2385
Sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2386
Vyrų sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2387
Moterų sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2388
Miesto gyventojų sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2389
Kaimo gyventojų sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
2390Ligotumas anemijomis (D50-D64) 100000 gyv.
2391
Ligotumas anemijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2392
Ligotumas anemijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2393
Ligotumas anemijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2394
Ligotumas anemijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2395
Ligotumas anemijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2396
Vyrų ligotumas anemijomis 100000 gyv.
2397
Moterų ligotumas anemijomis 100000 gyv.
2398
Miesto gyventojų ligotumas anemijomis 100000 gyv.
2399
Kaimo gyventojų ligotumas anemijomis 100000 gyv.
2400Sergamumas anemijomis (D50-D64) 100000 gyv.
2401
Sergamumas anemijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2402
Sergamumas anemijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2403
Sergamumas anemijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2404
Sergamumas anemijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2405
Sergamumas anemijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2406
Vyrų sergamumas anemijomis 100000 gyv.
2407
Moterų sergamumas anemijomis 100000 gyv.
2408
Miesto gyventojų sergamumas anemijomis 100000 gyv.
2409
Kaimo gyventojų sergamumas anemijomis 100000 gyv.
2410Ligotumas endokrininės sistemos ligomis (E00-E90) 100000 gyv.
2411
Ligotumas endokrininės sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2412
Ligotumas endokrininės sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2413
Ligotumas endokrininės sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2414
Ligotumas endokrininės sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2415
Ligotumas endokrininės sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2416
Vyrų ligotumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2417
Moterų ligotumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2418
Miesto gyventojų ligotumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2419
Kaimo gyventojų ligotumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2420Sergamumas endokrininės sistemos ligomis (E00-E90) 100000 gyv.
2421
Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2422
Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2423
Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2424
Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2425
Sergamumas endokrininės sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2426
Vyrų sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2427
Moterų sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2428
Miesto gyventojų sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2429
Kaimo gyventojų sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyv.
2430Ligotumas cukriniu diabetu (E10-E14) 100000 gyv.
2431
Ligotumas cukriniu diabetu 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2432
Ligotumas cukriniu diabetu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2433
Ligotumas cukriniu diabetu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2434
Ligotumas cukriniu diabetu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2435
Ligotumas cukriniu diabetu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2436
Vyrų ligotumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2437
Moterų ligotumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2438
Miesto gyventojų ligotumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2439
Kaimo gyventojų ligotumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2440Ligotumas cukriniu diabetu 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2441
Vyrų ligotumas cukriniu diabetu 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2442
Moterų ligotumas cukriniu diabetu 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2443
Ligotumas cukriniu diabetu 15-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2450Sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14) 100000 gyv.
2451
Sergamumas cukriniu diabetu 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2452
Sergamumas cukriniu diabetu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2453
Sergamumas cukriniu diabetu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2454
Sergamumas cukriniu diabetu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2455
Sergamumas cukriniu diabetu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2456
Vyrų sergamumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2457
Moterų sergamumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2458
Miesto gyventojų sergamumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2459
Kaimo gyventojų sergamumas cukriniu diabetu 100000 gyv.
2460Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 100000 gyv.
2461
Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2462
Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2463
Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2464
Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2465
Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2466
Vyrų ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje 100000 gyv.
2467
Moterų ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2468
Miesto gyventojų ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2469
Kaimo gyventojų ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2470Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 100000 gyv.
2471
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2472
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2473
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2474
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2475
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2476
Vyrų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje 100000 gyv.
2477
Moterų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2478
Miesto gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2479
Kaimo gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv.
2480Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį (F10) 100000 gyv.
2481
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2482
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2483
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2484
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2485
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2486
Vyrų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį grupėje 100000 gyv.
2487
Moterų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 100000 gyv.
2488
Miesto gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 100000 gyv.
2489
Kaimo gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 100000 gyv.
2490Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas (F11-F19) 100000 gyv.
2491
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2492
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2493
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2494
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2495
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2496
Vyrų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas grupėje 100000 gyv.
2497
Moterų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 100000 gyv.
2498
Miesto gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 100000 gyv.
2499
Kaimo gyventojų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 100000 gyv.
2500Ligotumas demencija ir Alzheimerio liga (F00-F03, G30) 100000 gyv.
2502
Ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2503
Ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2504
Ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2505
Ligotumas demencija ir Alzheimerio liga vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2506
Vyrų ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2507
Moterų ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2508
Miesto gyventojų ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2509
Kaimo gyventojų ligotumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2510Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga (F00-F03, G30) 100000 gyv.
2512
Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2513
Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2514
Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2515
Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2516
Vyrų sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2517
Moterų sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2518
Miesto gyventojų sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2519
Kaimo gyventojų sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 100000 gyv.
2520Ligotumas schizofrenija (F20-F29) 100000 gyv.
2521
Ligotumas schizofrenija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2522
Ligotumas schizofrenija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2523
Ligotumas schizofrenija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2524
Ligotumas schizofrenija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2525
Ligotumas schizofrenija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2526
Vyrų ligotumas schizofrenija 100000 gyv.
2527
Moterų ligotumas schizofrenija 100000 gyv.
2528
Miesto gyventojų ligotumas schizofrenija 100000 gyv.
2529
Kaimo gyventojų ligotumas schizofrenija 100000 gyv.
2530Sergamumas schizofrenija (F20-F29) 100000 gyv.
2531
Sergamumas schizofrenija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2532
Sergamumas schizofrenija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2533
Sergamumas schizofrenija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2534
Sergamumas schizofrenija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2535
Sergamumas schizofrenija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2536
Vyrų sergamumas schizofrenija 100000 gyv.
2537
Moterų sergamumas schizofrenija 100000 gyv.
2538
Miesto gyventojų sergamumas schizofrenija 100000 gyv.
2539
Kaimo gyventojų sergamumas schizofrenija 100000 gyv.
2540Ligotumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv.
2541
Ligotumas nuotaikos sutrikimais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2542
Ligotumas nuotaikos sutrikimais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2543
Ligotumas nuotaikos sutrikimais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2544
Ligotumas nuotaikos sutrikimais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2545
Ligotumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2546
Vyrų ligotumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2547
Moterų ligotumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2548
Miesto gyventojų ligotumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2549
Kaimo gyventojų ligotumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2550Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv.
2551
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2552
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2553
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2554
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2555
Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2556
Vyrų sergamumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2557
Moterų sergamumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2558
Miesto gyventojų sergamumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2559
Kaimo gyventojų sergamumas nuotaikos sutrikimais 100000 gyv.
2560Ligotumas depresijomis (F32-F33) 15+ amžiaus grupėje 100000 gyv.
2561
Vyrų ligotumas depresijomis 15+ amžiaus grupėje 100000 gyv.
2562
Moterų ligotumas depresijomis 15+ amžiaus grupėje 100000 gyv.
2563
Ligotumas depresijomis 15-64 amžiaus grupėje 100000 gyv.
2564
Ligotumas depresijomis 65+ amžiaus grupėje 100000 gyv.
2570Ligotumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
2571
Ligotumas nervų sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2572
Ligotumas nervų sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2573
Ligotumas nervų sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2574
Ligotumas nervų sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2575
Ligotumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2576
Vyrų ligotumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2577
Moterų ligotumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2578
Miesto gyventojų ligotumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2579
Kaimo gyventojų ligotumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2580Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
2581
Sergamumas nervų sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2582
Sergamumas nervų sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2583
Sergamumas nervų sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2584
Sergamumas nervų sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2585
Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2586
Vyrų sergamumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2587
Moterų sergamumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2588
Miesto gyventojų sergamumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2589
Kaimo gyventojų sergamumas nervų sistemos ligomis 100000 gyv.
2590Ligotumas epilepsija ir epilepsine būkle (G40-G41) 100000 gyv.
2591
Ligotumas epilepsija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2592
Ligotumas epilepsija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2593
Ligotumas epilepsija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2594
Ligotumas epilepsija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2595
Ligotumas epilepsija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2596
Vyrų ligotumas epilepsija 100000 gyv.
2597
Moterų ligotumas epilepsija 100000 gyv.
2598
Miesto gyventojų ligotumas epilepsija 100000 gyv.
2599
Kaimo gyventojų ligotumas epilepsija 100000 gyv.
2600Sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle (G40-G41) 100000 gyv.
2601
Sergamumas epilepsija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2602
Sergamumas epilepsija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2603
Sergamumas epilepsija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2604
Sergamumas epilepsija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2605
Sergamumas epilepsija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2606
Vyrų sergamumas epilepsija 100000 gyv.
2607
Moterų sergamumas epilepsija 100000 gyv.
2608
Miesto gyventojų sergamumas epilepsija 100000 gyv.
2609
Kaimo gyventojų sergamumas epilepsija 100000 gyv.
2610Ligotumas cerebriniu paralyžiumi (G80-G83) 100000 gyv.
2611
Ligotumas cerebriniu paralyžiumi 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2612
Ligotumas cerebriniu paralyžiumi 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2613
Ligotumas cerebriniu paralyžiumi 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2614
Ligotumas cerebriniu paralyžiumi 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2615
Ligotumas cerebriniu paralyžiumi vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2616
Vyrų ligotumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2617
Moterų ligotumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2618
Miesto gyventojų ligotumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2619
Kaimo gyventojų ligotumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2620Sergamumas cerebriniu paralyžiumi (G80-G83) 100000 gyv.
2621
Sergamumas cerebriniu paralyžiumi 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2622
Sergamumas cerebriniu paralyžiumi 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2623
Sergamumas cerebriniu paralyžiumi 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2624
Sergamumas cerebriniu paralyžiumi 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2625
Sergamumas cerebriniu paralyžiumi vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2626
Vyrų sergamumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2627
Moterų sergamumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2628
Miesto gyventojų sergamumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2629
Kaimo gyventojų sergamumas cerebriniu paralyžiumi 100000 gyv.
2630Ligotumas akių ligomis (H00-H59) 100000 gyv.
2631
Ligotumas akių ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2632
Ligotumas akių ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2633
Ligotumas akių ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2634
Ligotumas akių ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2635
Ligotumas akių ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2636
Vyrų ligotumas akių ligomis 100000 gyv.
2637
Moterų ligotumas akių ligomis 100000 gyv.
2638
Miesto gyventojų ligotumas akių ligomis 100000 gyv.
2639
Kaimo gyventojų ligotumas akių ligomis 100000 gyv.
2640Sergamumas akių ligomis (H00-H59) 100000 gyv.
2641
Sergamumas akių ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2642
Sergamumas akių ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2643
Sergamumas akių ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2644
Sergamumas akių ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2645
Sergamumas akių ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2646
Vyrų sergamumas akių ligomis 100000 gyv.
2647
Moterų sergamumas akių ligomis 100000 gyv.
2648
Miesto gyventojų sergamumas akių ligomis 100000 gyv.
2649
Kaimo gyventojų sergamumas akių ligomis 100000 gyv.
2650Ligotumas katarakta (H25-H26) 100000 gyv.
2652
Ligotumas katarakta 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2653
Ligotumas katarakta 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2654
Ligotumas katarakta 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2655
Ligotumas katarakta vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2656
Vyrų ligotumas katarakta 100000 gyv.
2657
Moterų ligotumas katarakta 100000 gyv.
2658
Miesto gyventojų ligotumas katarakta 100000 gyv.
2659
Kaimo gyventojų ligotumas katarakta 100000 gyv.
2660Sergamumas katarakta (H25-H26) 100000 gyv.
2662
Sergamumas katarakta 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2663
Sergamumas katarakta 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2664
Sergamumas katarakta 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2665
Sergamumas katarakta vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2666
Vyrų sergamumas katarakta 100000 gyv.
2667
Moterų sergamumas katarakta 100000 gyv.
2668
Miesto gyventojų sergamumas katarakta 100000 gyv.
2669
Kaimo gyventojų sergamumas katarakta 100000 gyv.
2670Ligotumas glaukoma (H40-H42) 100000 gyv.
2672
Ligotumas glaukoma 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2673
Ligotumas glaukoma 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2674
Ligotumas glaukoma 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2675
Ligotumas glaukoma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2676
Vyrų ligotumas glaukoma 100000 gyv.
2677
Moterų ligotumas glaukoma 100000 gyv.
2678
Miesto gyventojų ligotumas glaukoma 100000 gyv.
2679
Kaimo gyventojų ligotumas glaukoma 100000 gyv.
2680Sergamumas glaukoma (H40-H42) 100000 gyv.
2682
Sergamumas glaukoma 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2683
Sergamumas glaukoma 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2684
Sergamumas glaukoma 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2685
Sergamumas glaukoma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2686
Vyrų sergamumas glaukoma 100000 gyv.
2687
Moterų sergamumas glaukoma 100000 gyv.
2688
Miesto gyventojų sergamumas glaukoma 100000 gyv.
2689
Kaimo gyventojų sergamumas glaukoma 100000 gyv.
2690Ligotumas ausų ligomis (H60-H95) 100000 gyv.
2691
Ligotumas ausų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2692
Ligotumas ausų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2693
Ligotumas ausų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2694
Ligotumas ausų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2695
Ligotumas ausų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2696
Vyrų ligotumas ausų ligomis 100000 gyv.
2697
Moterų ligotumas ausų ligomis 100000 gyv.
2698
Miesto gyventojų ligotumas ausų ligomis 100000 gyv.
2699
Kaimo gyventojų ligotumas ausų ligomis 100000 gyv.
2700Sergamumas ausų ligomis (H60-H95) 100000 gyv.
2701
Sergamumas ausų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2702
Sergamumas ausų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2703
Sergamumas ausų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2704
Sergamumas ausų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2705
Sergamumas ausų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2706
Vyrų sergamumas ausų ligomis 100000 gyv.
2707
Moterų sergamumas ausų ligomis 100000 gyv.
2708
Miesto gyventojų sergamumas ausų ligomis 100000 gyv.
2709
Kaimo gyventojų sergamumas ausų ligomis 100000 gyv.
2710Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
2711
Ligotumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2712
Ligotumas kraujotakos sist. ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2713
Ligotumas kraujotakos sist. ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2714
Ligotumas kraujotakos sist. ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2715
Ligotumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2716
Vyrų ligotumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2717
Moterų ligotumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2718
Miesto gyventojų ligotumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2719
Kaimo gyventojų ligotumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2720Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
2721
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2722
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2723
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2724
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2725
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2726
Vyrų sergamumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2727
Moterų sergamumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2728
Miesto gyventojų sergamumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2729
Kaimo gyventojų sergamumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
2730Ligotumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 100000 gyv.
2731
Ligotumas hipertenzinėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2732
Ligotumas hipertenzinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2733
Ligotumas hipertenzinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2734
Ligotumas hipertenzinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2735
Ligotumas hipertenzinėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2736
Vyrų ligotumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2737
Moterų ligotumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2738
Miesto gyventojų ligotumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2739
Kaimo gyventojų ligotumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2740Sergamumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 100000 gyv.
2741
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2742
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2743
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2744
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2745
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2746
Vyrų sergamumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2747
Moterų sergamumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2748
Miesto gyventojų sergamumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2749
Kaimo gyventojų sergamumas hipertenzinėmis ligomis 100000 gyv.
2750Ligotumas išemine širdies liga (I20-I25) 100000 gyv.
2752
Ligotumas išemine širdies liga 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2753
Ligotumas išemine širdies liga 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2754
Ligotumas išemine širdies liga 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2755
Ligotumas išemine širdies liga vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2756
Vyrų ligotumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2757
Moterų ligotumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2758
Miesto gyventojų ligotumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2759
Kaimo gyventojų ligotumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2760Sergamumas išemine širdies liga (I20-I25) 100000 gyv.
2762
Sergamumas išemine širdies liga 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2763
Sergamumas išemine širdies liga 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2764
Sergamumas išemine širdies liga 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2765
Sergamumas išemine širdies liga vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2766
Vyrų sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2767
Moterų sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2768
Miesto gyventojų sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2769
Kaimo gyventojų sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv.
2770Ligotumas miokardo infarktu (I21-I22) 100000 gyv.
2772
Ligotumas miokardo infarktu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2773
Ligotumas miokardo infarktu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2774
Ligotumas miokardo infarktu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2775
Ligotumas miokardo infarktu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2776
Vyrų ligotumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2777
Moterų ligotumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2778
Miesto gyventojų ligotumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2779
Kaimo gyventojų ligotumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2780Sergamumas miokardo infarktu (I21-I22) 100000 gyv.
2782
Sergamumas miokardo infarktu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2783
Sergamumas miokardo infarktu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2784
Sergamumas miokardo infarktu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2785
Sergamumas miokardo infarktu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2786
Vyrų sergamumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2787
Moterų sergamumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2788
Miesto gyventojų sergamumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2789
Kaimo gyventojų sergamumas miokardo infarktu 100000 gyv.
2800Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu (I50) 100000 gyv.
2802
Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2803
Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2804
Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2805
Ligotumas širdies veiklos nepakankamumu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2806
Vyrų ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2807
Moterų ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2808
Miesto gyventojų ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2809
Kaimo gyventojų ligotumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2810Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu (I50) 100000 gyv.
2812
Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2813
Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2814
Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2815
Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2816
Vyrų sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2817
Moterų sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2818
Miesto gyventojų sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2819
Kaimo gyventojų sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.
2820Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis (I60-I69) 100000 gyv.
2822
Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2823
Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2824
Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2825
Ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2826
Vyrų ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2827
Moterų ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2828
Miesto gyventojų ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2829
Kaimo gyventojų ligotumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2830Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis (I60-I69) 100000 gyv.
2832
Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2833
Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2834
Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2835
Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2836
Vyrų sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2837
Moterų sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2838
Miesto gyventojų sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2839
Kaimo gyventojų sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 100000 gyv.
2840Ligotumas insultu (I60-I64) 100000 gyv.
2842
Ligotumas insultu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2843
Ligotumas insultu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2844
Ligotumas insultu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2845
Ligotumas insultu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2846
Vyrų ligotumas insultu 100000 gyv.
2847
Moterų ligotumas insultu 100000 gyv.
2848
Miesto gyventojų ligotumas insultu 100000 gyv.
2849
Kaimo gyventojų ligotumas insultu 100000 gyv.
2850Sergamumas insultu (I60-I64) 100000 gyv.
2852
Sergamumas insultu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2853
Sergamumas insultu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2854
Sergamumas insultu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2855
Sergamumas insultu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2856
Vyrų sergamumas insultu 100000 gyv.
2857
Moterų sergamumas insultu 100000 gyv.
2858
Miesto gyventojų sergamumas insultu 100000 gyv.
2859
Kaimo gyventojų sergamumas insultu 100000 gyv.
 
Sergamumas (tęsinys)
3000Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
3001
Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3002
Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3003
Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3004
Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3005
Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3006
Vyrų ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3007
Moterų ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3008
Miesto gyventojų ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3009
Kaimo gyventojų ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3010Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
3011
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3012
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3013
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3014
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3015
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3016
Vyrų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3017
Moterų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3018
Miesto gyventojų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3019
Kaimo gyventojų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3020Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu (J00-J11) 100000 gyv.
3021
Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3022
Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3023
Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3024
Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3025
Ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3026
Vyrų ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3027
Moterų ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3028
Miesto gyventojų ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3029
Kaimo gyventojų ligotumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3030Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu (J00-J11) 100000 gyv.
3031
Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3032
Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3033
Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3034
Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3035
Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3036
Vyrų sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3037
Moterų sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3038
Miesto gyventojų sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3039
Kaimo gyventojų sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 100000 gyv.
3040Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius (J00-J11) 100000 gyv.
3041
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius 0-17 amžiaus grupėje 100000 gyv.
3042
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3043
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3044
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3045
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3046
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius vyrų tarpe 100000 vyr.
3047
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius moterų tarpe 100000 mot.
3048
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius mieste 100000 gyv.
3049
Susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu skaičius kaime 100000 gyv.
3050Ligotumas pneumonijomis (J12-J18) 100000 gyv.
3051
Ligotumas pneumonijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3052
Ligotumas pneumonijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3053
Ligotumas pneumonijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3054
Ligotumas pneumonijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3055
Ligotumas pneumonijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3056
Vyrų ligotumas pneumonijomis 100000 gyv.
3057
Moterų ligotumas pneumonijomis 100000 gyv.
3058
Miesto gyventojų ligotumas pneumonijomis 100000 gyv.
3059
Kaimo gyventojų ligotumas pneumonijomis 100000 gyv.
3060Sergamumas pneumonijomis (J12-J18) 100000 gyv.
3061
Sergamumas pneumonijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3062
Sergamumas pneumonijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3063
Sergamumas pneumonijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3064
Sergamumas pneumonijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3065
Sergamumas pneumonijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3066
Vyrų sergamumas pneumonijomis 100000 gyv.
3067
Moterų sergamumas pneumonijomis 100000 gyv.
3068
Miesto gyventojų sergamumas pneumonijomis 100000 gyv.
3069
Kaimo gyventojų sergamumas pneumonijomis 100000 gyv.
3070Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 100000 gyv.
3071
Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3072
Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3073
Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3074
Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3075
Ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3076
Vyrų ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3077
Moterų ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3078
Miesto gyventojų ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3079
Kaimo gyventojų ligotumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3080Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 100000 gyv.
3081
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3082
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3083
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3084
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3085
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3086
Vyrų sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3087
Moterų sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3088
Miesto gyventojų sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3089
Kaimo gyventojų sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 100000 gyv.
3090Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (J40-J44) 100000 gyv.
3091
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3092
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3093
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3094
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3095
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3096
Vyrų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3097
Moterų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3098
Miesto gyventojų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3099
Kaimo gyventojų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3100Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3101
Vyrų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3102
Moterų ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3103
Ligotumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 15-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3110Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (J40-J44) 100000 gyv.
3111
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3112
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3113
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3114
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3115
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3116
Vyrų sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3117
Moterų sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3118
Miesto gyventojų sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3119
Kaimo gyventojų sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 100000 gyv.
3120Ligotumas astma (J45-J46) 100000 gyv.
3121
Ligotumas astma 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3122
Ligotumas astma 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3123
Ligotumas astma 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3124
Ligotumas astma 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3125
Ligotumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3126
Vyrų ligotumas astma 100000 gyv.
3127
Moterų ligotumas astma 100000 gyv.
3128
Miesto gyventojų ligotumas astma 100000 gyv.
3129
Kaimo gyventojų ligotumas astma 100000 gyv.
3130Ligotumas astma 0-14 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3131
Ligotumas astma 15+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3140Sergamumas astma (J45-J46) 100000 gyv.
3141
Sergamumas astma 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3142
Sergamumas astma 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3143
Sergamumas astma 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3144
Sergamumas astma 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3145
Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3146
Vyrų sergamumas astma 100000 gyv.
3147
Moterų sergamumas astma 100000 gyv.
3148
Miesto gyventojų sergamumas astma 100000 gyv.
3149
Kaimo gyventojų sergamumas astma 100000 gyv.
3150Ligotumas virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų (K09-K93) 100000 gyv.
3151
Ligotumas virškinimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3152
Ligotumas virškinimo sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3153
Ligotumas virškinimo sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3154
Ligotumas virškinimo sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3155
Ligotumas virškinimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3156
Vyrų ligotumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3157
Moterų ligotumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3158
Miesto gyventojų ligotumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3159
Kaimo gyventojų ligotumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3160Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv.
3161
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3162
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3163
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3164
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3165
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3166
Vyrų sergamumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3167
Moterų sergamumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3168
Miesto gyventojų sergamumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3169
Kaimo gyventojų sergamumas virškinimo sistemos ligomis 100000 gyv.
3170Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (K25-K28) 100000 gyv.
3171
Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3172
Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3173
Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3174
Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis grupėje 100000 gyv.
3175
Ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3176
Vyrų ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3177
Moterų ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3178
Miesto gyventojų ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3179
Kaimo gyventojų ligotumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3180Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (K25-K28) 100000 gyv.
3181
Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3182
Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3183
Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3184
Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis grupėje 100000 gyv.
3185
Sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3186
Vyrų sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3187
Moterų sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3188
Miesto gyventojų sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3189
Kaimo gyventojų sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 100000 gyv.
3190Ligotumas tulžies pūslės akmenlige (K80) 100000 gyv.
3192
Ligotumas tulžies pūslės akmenlige 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3193
Ligotumas tulžies pūslės akmenlige 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3194
Ligotumas tulžies pūslės akmenlige 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3195
Ligotumas tulžies pūslės akmenlige vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3196
Vyrų ligotumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3197
Moterų ligotumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3198
Miesto gyventojų ligotumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3199
Kaimo gyventojų ligotumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3200Sergamumas tulžies pūslės akmenlige (K80) 100000 gyv.
3202
Sergamumas tulžies pūslės akmenlige 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3203
Sergamumas tulžies pūslės akmenlige 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3204
Sergamumas tulžies pūslės akmenlige 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3205
Sergamumas tulžies pūslės akmenlige vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3206
Vyrų sergamumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3207
Moterų sergamumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3208
Miesto gyventojų sergamumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3209
Kaimo gyventojų sergamumas tulžies pūslės akmenlige 100000 gyv.
3210Ligotumas kasos ligomis (K85-K87) 100000 gyv.
3211
Ligotumas kasos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3212
Ligotumas kasos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3213
Ligotumas kasos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3214
Ligotumas kasos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3215
Ligotumas kasos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3216
Vyrų ligotumas kasos ligomis 100000 gyv.
3217
Moterų ligotumas kasos ligomis 100000 gyv.
3218
Miesto gyventojų ligotumas kasos ligomis 100000 gyv.
3219
Kaimo gyventojų ligotumas kasos ligomis 100000 gyv.
3220Sergamumas kasos ligomis (K85-K87) 100000 gyv.
3221
Sergamumas kasos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3222
Sergamumas kasos ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3223
Sergamumas kasos ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3224
Sergamumas kasos ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3225
Sergamumas kasos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3226
Vyrų sergamumas kasos ligomis 100000 gyv.
3227
Moterų sergamumas kasos ligomis 100000 gyv.
3228
Miesto gyventojų sergamumas kasos ligomis 100000 gyv.
3229
Kaimo gyventojų sergamumas kasos ligomis 100000 gyv.
3230Ligotumas odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 100000 gyv.
3231
Ligotumas odos ir poodžio ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3232
Ligotumas odos ir poodžio ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3233
Ligotumas odos ir poodžio ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3234
Ligotumas odos ir poodžio ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3235
Ligotumas odos ir poodžio ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3236
Vyrų ligotumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3237
Moterų ligotumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3238
Miesto gyventojų ligotumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3239
Kaimo gyventojų ligotumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3240Sergamumas odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 100000 gyv.
3241
Sergamumas odos ir poodžio ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3242
Sergamumas odos ir poodžio ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3243
Sergamumas odos ir poodžio ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3244
Sergamumas odos ir poodžio ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3245
Sergamumas odos ir poodžio ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3246
Vyrų sergamumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3247
Moterų sergamumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3248
Miesto gyventojų sergamumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3249
Kaimo gyventojų sergamumas odos ir poodžio ligomis 100000 gyv.
3250Ligotumas dermatitu ir egzema (L20-L30) 100000 gyv.
3251
Ligotumas dermatitu ir egzema 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3252
Ligotumas dermatitu ir egzema 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3253
Ligotumas dermatitu ir egzema 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3254
Ligotumas dermatitu ir egzema 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3255
Ligotumas dermatitu ir egzema vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3256
Vyrų ligotumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3257
Moterų ligotumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3258
Miesto gyventojų ligotumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3259
Kaimo gyventojų ligotumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3260Sergamumas dermatitu ir egzema (L20-L30) 100000 gyv.
3261
Sergamumas dermatitu ir egzema 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3262
Sergamumas dermatitu ir egzema 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3263
Sergamumas dermatitu ir egzema 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3264
Sergamumas dermatitu ir egzema 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3265
Sergamumas dermatitu ir egzema vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3266
Vyrų sergamumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3267
Moterų sergamumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3268
Miesto gyventojų sergamumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3269
Kaimo gyventojų sergamumas dermatitu ir egzema 100000 gyv.
3270Ligotumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 100000 gyv.
3271
Ligotumas jungiamojo audinio ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3272
Ligotumas jungiamojo audinio ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3273
Ligotumas jungiamojo audinio ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3274
Ligotumas jungiamojo audinio ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3275
Ligotumas jungiamojo audinio ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3276
Vyrų ligotumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3277
Moterų ligotumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3278
Miesto gyventojų ligotumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3279
Kaimo gyventojų ligotumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3280Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 100000 gyv.
3281
Sergamumas jungiamojo audinio ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3282
Sergamumas jungiamojo audinio ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3283
Sergamumas jungiamojo audinio ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3284
Sergamumas jungiamojo audinio ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3285
Sergamumas jungiamojo audinio ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3286
Vyrų sergamumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3287
Moterų sergamumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3288
Miesto gyventojų sergamumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3289
Kaimo gyventojų sergamumas jungiamojo audinio ligomis 100000 gyv.
3290Ligotumas artropatijomis (M00-M25) 100000 gyv.
3291
Ligotumas artropatijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3292
Ligotumas artropatijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3293
Ligotumas artropatijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3294
Ligotumas artropatijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3295
Ligotumas artropatijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3296
Vyrų ligotumas artropatijomis 100000 gyv.
3297
Moterų ligotumas artropatijomis 100000 gyv.
3298
Miesto gyventojų ligotumas artropatijomis 100000 gyv.
3299
Kaimo gyventojų ligotumas artropatijomis 100000 gyv.
3300Sergamumas artropatijomis (M00-M25) 100000 gyv.
3301
Sergamumas artropatijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3302
Sergamumas artropatijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3303
Sergamumas artropatijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3304
Sergamumas artropatijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3305
Sergamumas artropatijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3306
Vyrų sergamumas artropatijomis 100000 gyv.
3307
Moterų sergamumas artropatijomis 100000 gyv.
3308
Miesto gyventojų sergamumas artropatijomis 100000 gyv.
3309
Kaimo gyventojų sergamumas artropatijomis 100000 gyv.
3310Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis (M40-M43) 100000 gyv.
3311
Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3312
Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3313
Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3314
Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3315
Ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3316
Vyrų ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3317
Moterų ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3318
Miesto gyventojų ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3319
Kaimo gyventojų ligotumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3320Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis (M40-M43) 100000 gyv.
3321
Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3322
Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3323
Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3324
Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3325
Sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3326
Vyrų sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3327
Moterų sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3328
Miesto gyventojų sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3329
Kaimo gyventojų sergamumas deformuojančiomis dorsopatijomis 100000 gyv.
3330Ligotumas dorsalgija (M54) 100000 gyv.
3331
Ligotumas dorsalgija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3332
Ligotumas dorsalgija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3333
Ligotumas dorsalgija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3334
Ligotumas dorsalgija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3335
Ligotumas dorsalgija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3336
Vyrų ligotumas dorsalgija 100000 gyv.
3337
Moterų ligotumas dorsalgija 100000 gyv.
3338
Miesto gyventojų ligotumas dorsalgija 100000 gyv.
3339
Kaimo gyventojų ligotumas dorsalgija 100000 gyv.
3340Sergamumas dorsalgija (M54) 100000 gyv.
3341
Sergamumas dorsalgija 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3342
Sergamumas dorsalgija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3343
Sergamumas dorsalgija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3344
Sergamumas dorsalgija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3345
Sergamumas dorsalgija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3346
Vyrų sergamumas dorsalgija 100000 gyv.
3347
Moterų sergamumas dorsalgija 100000 gyv.
3348
Miesto gyventojų sergamumas dorsalgija 100000 gyv.
3349
Kaimo gyventojų sergamumas dorsalgija 100000 gyv.
3350Ligotumas osteoporoze (M80-M82) 100000 gyv.
3352
Ligotumas osteoporoze 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3353
Ligotumas osteoporoze 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3354
Ligotumas osteoporoze 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3355
Ligotumas osteoporoze vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3356
Vyrų ligotumas osteoporoze 100000 gyv.
3357
Moterų ligotumas osteoporoze 100000 gyv.
3358
Miesto gyventojų ligotumas osteoporoze 100000 gyv.
3359
Kaimo gyventojų ligotumas osteoporoze 100000 gyv.
3360Sergamumas osteoporoze (M80-M82) 100000 gyv.
3362
Sergamumas osteoporoze 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3363
Sergamumas osteoporoze 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3364
Sergamumas osteoporoze 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3365
Sergamumas osteoporoze vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3366
Vyrų sergamumas osteoporoze 100000 gyv.
3367
Moterų sergamumas osteoporoze 100000 gyv.
3368
Miesto gyventojų sergamumas osteoporoze 100000 gyv.
3369
Kaimo gyventojų sergamumas osteoporoze 100000 gyv.
3370Ligotumas urogenitalinės sistemos ligomis (N00-N99) 100000 gyv.
3371
Ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3372
Ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3373
Ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3374
Ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3375
Ligotumas urogenitalinės sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3376
Vyrų ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3377
Moterų ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3378
Miesto gyventojų ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3379
Kaimo gyventojų ligotumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3380Sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis (N00-N99) 100000 gyv.
3381
Sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3382
Sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3383
Sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3384
Sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3385
Sergamumas urogenitalinės sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3386
Vyrų sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3387
Moterų sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3388
Miesto gyventojų sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3389
Kaimo gyventojų sergamumas urogenitalinės sist. ligomis 100000 gyv.
3390Vyrų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija (N40) 100000 vyr.
3392
Vyrų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3393
Vyrų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3394
Vyrų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3395
Vyrų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3396
Miesto gyventojų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija 100000 vyr.
3397
Kaimo gyventojų ligotumas priešinės liaukos hiperplazija 100000 vyr.
3400Sergamumas priešinės liaukos hiperplazija (N40) 100000 vyr.
3402
Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 18+ m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3403
Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3404
Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3405
Vyrų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 vyr.
3406
Miesto gyventojų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 100000 vyr.
3407
Kaimo gyventojų sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 100000 vyr.
3410Moterų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis (N70-N77) 100000 mot.
3411
Mergaičių ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3412
Moterų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3413
Moterų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3414
Moterų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3415
Moterų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3416
Miesto gyventojų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 100000 mot.
3417
Kaimo gyventojų ligotumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 100000 mot.
3420Sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis (N70-N77) 100000 mot.
3421
Mergaičių sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3422
Moterų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3423
Moterų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3424
Moterų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3425
Moterų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 mot.
3426
Miesto gyventojų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 100000 mot.
3427
Kaimo gyventojų sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 100000 mot.
3430Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99) 100000 gyv.
3431
Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3432
Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 18+ m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3433
Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 18-44 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3434
Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 45-64 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3435
Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
3436
Vyrų ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3437
Moterų ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3438
Miesto gyventojų ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3439
Kaimo gyventojų ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3440Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99) 100000 gyv.
3441
Vyrų sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3442
Moterų sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3443
Miesto gyventojų sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3444
Kaimo gyventojų sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 100000 gyv.
3450Kūdikių ligotumas tam tikromis perinatalinio periodo ligomis (P00-P96) 100000 kūdikių
3460Asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kt. išorinių priežasčių padariniai (S00-T98), skaičius 100000 gyv.
3461
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3462
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3463
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3464
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3465
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3466
Vyrų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3467
Moterų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3468
Miesto gyventojų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3469
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv.
3470Traumų, apsinuodijimų ir kt. išorinių priežasčių padarinių (S00-T98) skaičius 100000 gyv.
3480Asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai (S00-S09), skaičius 100000 gyv.
3481
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3482
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3483
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3484
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3485
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3486
Vyrų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3487
Moterų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3488
Miesto gyventojų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3489
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, skaičius 100000 gyv.
3490Galvos sužalojimų skaičius (S00-S09) 100000 gyv.
3500Asmenų, kuriems užregistruoti pečių lanko ir rankos lūžimai (S42,S52,S62), skaičius 100000 gyv.
3501
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3502
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3503
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3504
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3505
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3506
Vyrų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3507
Moterų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3508
Miesto gyventojų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3509
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3510Pečių lanko ir rankos lūžimų (S42,S52,S62) skaičius 100000 gyv.
3520Asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai (S72,S82,S92), skaičius 100000 gyv.
3521
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3522
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3523
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3524
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3525
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3526
Vyrų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3527
Moterų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3528
Miesto gyventojų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3529
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruoti kojų lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3530Kojų lūžimai (S72,S82,S92) 100000 gyv.
3540Asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai (S72), skaičius 100000 gyv.
3541
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3542
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3543
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3544
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3545
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3546
Vyrų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3547
Moterų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3548
Miesto gyventojų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3549
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruoti šlaunikaulio lūžimai, skaičius 100000 gyv.
3550Šlaunikaulio lūžimai (S72) 100000 gyv.
3560Asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai (T20-T32), skaičius 100000 gyv.
3561
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3562
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3563
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3564
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3565
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3566
Vyrų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3567
Moterų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3568
Miesto gyventojų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3569
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruoti terminiai ir cheminiai nudegimai, skaičius 100000 gyv.
3570Terminių ir cheminių nudegimų (T20-T32) skaičius 100000 gyv.
3580Asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai (T36-T65), skaičius 100000 gyv.
3581
0-17 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3582
18+ m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3583
18-44 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3584
45-64 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3585
Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3586
Vyrų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3587
Moterų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3588
Miesto gyventojų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3589
Kaimo gyventojų, kuriems užregistruoti apsinuodijimai, skaičius 100000 gyv.
3590Apsinuodijimų (T36-T65) skaičius 100000 gyv.
3600Nemirtinų sužeidimų, įvykusių kelių transporto įvykiuose, skaičius 100000 gyv.
3610Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam
3620Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb.amž.gyv.
3630Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas, skaičius 1000 vaikų
3640Gyvų gimusių sveriančių mažiau 2500 gr, proc.
 
Sveikatos priežiūros ištekliai
4000Gydytojų skaičius 10000 gyv.
4001
Praktikuojančių gydytojų skaičius 10000 gyv.
4010Specialistų su medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) sk.10000 gyv.
4020Slaugytojų (įsk. akušerius) sk.10000 gyv.
4021
Praktikuojančių slaugytojų (įsk. akušerius) sk.10000 gyv.
4030Odontologų skaičius 10000 gyv.
4040Šeimos gydytojų skaičius 10000 gyv.
4050Vidaus ligų gydytojų skaičius 10000 gyv.
4060Vaikų ligų gydytojų skaičius 10000 gyv.
4070Gydytojų chirurgų skaičius 10000 gyv.
4080Gydytojų ortopedų traumatologų skaičius 10000 gyv.
4090Gydytojų anesteziologų skaičius 10000 gyv.
4100Gydytojų akušerių ginekologų skaičius 1000 gyv.
4110Gydytojų oftalmologų skaičius 10000 gyv.
4120Gydytojų otorinolaringologų skaičius 10000 gyv.
4130Gydytojų psichiatrų skaičius 10000 gyv.
4140Stacionaro lovų skaičius 10000 gyv.
4141
Stacionaro lovų skaičius (be slaugos) 10000 gyv.
4142
Aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius 10000 gyv.
4150Vidaus ligų lovų skaičius 10000 gyv.
4160Vaikų ligų lovų skaičius 10000 gyv.
4170Chirurgijos lovų skaičius 10000 gyv.
4180Ortopedijos traumatologijos lovų skaičius 10000 gyv.
4190Akušerijos lovų skaič.10000 gyv.
4200Ginekologijos lovų skaič.10000 gyv.
4210Oftalmologijos lovų skaič.10000 gyv.
4220Otorinolaringologijos lovų skaič.10000 gyv.
4230Psichiatrijos lovų skaič.10000 gyv.
4240Infekcinių ligų lovų skaičius 10000 gyv.
4250Tuberkuliozės lovų skaičius 10000 gyv.
4260Reabilitacijos lovų skaičius 10000 gyv.
4270Slaugos lovų skaičius 10000 gyv.
 
Sveikatos priežiūros įstaigų veikla
5000Apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5001
18+ m. asmenų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5002
18+ m. vyrų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5003
18+ m. moterų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5004
18-64 m. asmenų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5005
65+ m. asmenų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5006
0-17 m. asmenų apsilankymai pas gydytojus 100 gyv.
5010Apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5011
18+ m. asmenų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5012
18+ m. vyrų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5013
18+ m. moterų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5014
18-64 m. asmenų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5015
65+ m. asmenų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5016
0-17 m. asmenų apsilankymai pas pirminio lygio gydytojus 100 gyv.
5020Apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5021
18+ m. asmenų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5022
18+ m. vyrų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5023
18+ m. moterų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5024
18-64 m. asmenų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5025
65+ m. asmenų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5026
0-17 m. asmenų apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyv.
5030Apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (I lygis) 100 gyv.
5031
18+ m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus 100 gyv.
5032
18+ m. vyrų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus 100 gyv.
5033
18+ m. moterų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus 100 gyv.
5034
18-64 m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus 100 gyv.
5035
65+ m. asmenų apsilankymai pasvidaus ligų gydytojus 100 gyv.
5040Apsilankymai pas vaikų ligų gydytoją (I lygis) 100 vaikų
5050Apsilankymai pas psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5051
18+ m. asmenų apsilankymai psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5052
18+ m. vyrų apsilankymai pas psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5053
18+ m. moterų apsilankymai psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5054
18-64 m. asmenų apsilankymai pas psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5055
65+ m. asmenų apsilankymai pas psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5056
0-17 m. asmenų apsilankymai pas psichiatrus (I lygis) 100 gyv.
5060Apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5061
18+ m. asmenų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5062
18+ m. vyrų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5063
18+ m. moterų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5064
18-64 m. asmenų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5065
65+ m. asmenų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5066
0-17 m. asmenų apsilankymai pas gydytojus specialistus (II/III lygis) 100 gyv.
5070Apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5071
18+ m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5072
18+ m. vyrų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5073
18+ m. moterų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5074
18-64 m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5075
65+ m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5076
0-17 m. asmenų apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus (II/III lygis) 100 gyv.
5080Apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5081
18+ m. asmenų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5082
18+ m. vyrų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5083
18+ m. moterų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5084
18-64 m. asmenų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5085
65+ m. asmenų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5086
0-17 m. asmenų apsilankymai pas neurologus 100 gyv.
5090Apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5091
18+ m. asmenų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5092
18+ m. vyrų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5093
18+ m. moterų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5094
18-64 m. asmenų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5095
65+ m. asmenų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5096
0-17 m. asmenų apsilankymai pas kardiologus 100 gyv.
5100Apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5101
18+ m. asmenų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5102
18+ m. vyrų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5103
18+ m. moterų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5104
18-64 m. asmenų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5105
65+ m. asmenų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5106
0-17 m. asmenų apsilankymai pas endokrinologus 100 gyv.
5110Apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5111
18+ m. asmenų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5112
18+ m. vyrų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5113
18+ m. moterų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5114
18-64 m. asmenų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5115
65+ m. asmenų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5116
0-17 m. asmenų apsilankymai pas oftalmologus 100 gyv.
5120Apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5121
18+ m. asmenų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5122
18+ m. vyrų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5123
18+ m. moterų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5124
18-64 m. asmenų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5125
65+ m. asmenų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5126
0-17 m. asmenų apsilankymai pas otorinolaringologus 100 gyv.
5130Apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5131
18+ m. asmenų apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5133
18+ m. moterų apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5134
18-64 m. asmenų apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5135
65+ m. asmenų apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5136
0-17 m. asmenų apsilankymai pas akušerius ginekologus 100 gyv.
5140Apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5141
18+ m. asmenų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5142
18+ m. vyrų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5143
18+ m. moterų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5144
18-64 m. asmenų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5145
65+ m. asmenų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5146
0-17 m. asmenų apsilankymai pas ortopedus traumatologus 100 gyv.
5150Apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5151
18+ m. asmenų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5152
18+ m. vyrų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5153
18+ m. moterų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5154
18-64 m. asmenų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5155
65+ m. asmenų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5156
0-17 m. asmenų apsilankymai pas chirurginio profilio gydytojus 100 gyv.
5160Apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5161
18+ m. asmenų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5162
18+ m. vyrų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5163
18+ m. moterų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5164
18-64 m. asmenų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5165
65+ m. asmenų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5166
0-17 m. asmenų apsilankymai pas urologus 100 gyv.
5170Vaikų apsilankymai pas pulmonologus 100 vaikų
5180Vaikų apsilankymai pas dermatovenerologus 100 vaikų
5190Vaikų apsilankymai pas vaikų ligų gydytojus (II/III lygis) 100 vaikų
5200Apsilankymai pas odontologus 1-am gyventojui
5210Suteikta greitosios medicinos pagalbos paslaugų 1000 gyv.
5211
Suaugusiesiems suteikta greitosios medicinos pagalbos paslaugų 1000 suaug.
5212
Vaikams suteikta greitosios medicinos pagalbos paslaugų 1000 vaikų
5250Hospitalinis sergamumas 1000 gyv.
5251
Hospitalinis sergamumas 1000 vaikų (0-17 m.)
5252
Hospitalinis sergamumas 1000 suaug. (18+ m.)
5253
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas 1000 gyv.
5254
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas 1000 gyv.
5255
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas 1000 gyv.
5256
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas 1000 gyv.
5257
Vidutinė gulėjimo trukmė
5258
Vaikų (0-17 m.) vidutinė gulėjimo trukmė
5259
Suaugusiųjų (18+ m.) vidutinė gulėjimo trukmė
5260Hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis (A00-B99) 1000 gyv.
5261
Hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 vaikų
5262
Hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 suaug.
5263
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv.
5264
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv.
5265
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv.
5266
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv.
5267
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl infekcinių ligų
5268
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl infekcinių ligų
5269
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl infekcinių ligų
5270Hospitalinis sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 1000 gyv.
5271
Hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 vaikų
5272
Hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 suaug.
5273
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 gyv.
5274
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 gyv.
5275
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 gyv.
5276
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tuberkulioze 1000 gyv.
5277
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl tuberkuliozės
5278
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl tuberkuliozės
5279
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl tuberkuliozės
5280Hospitalinis sergamumas navikais (C00-D48) 1000 gyv.
5281
Hospitalinis sergamumas navikais 1000 vaikų
5282
Hospitalinis sergamumas navikais 1000 suaug.
5283
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas navikais 1000 gyv.
5284
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas navikais 1000 gyv.
5285
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas navikais 1000 gyv.
5286
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas navikais 1000 gyv.
5287
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl navikų
5288
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl navikų
5289
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl navikų
5290Hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 1000 gyv.
5291
Hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 vaikų
5292
Hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 suaug.
5293
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 gyv.
5294
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 gyv.
5295
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 gyv.
5296
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas piktybiniais navikais 1000 gyv.
5297
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl piktybinių navikų
5298
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl piktybinių navikų
5299
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl piktybinių navikų
5300Hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais (C18-C21) 1000 gyv.
5302
Hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais 1000 suaug.
5303
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais 1000 gyv.
5304
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais 1000 gyv.
5305
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais 1000 gyv.
5306
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos piktybiniais navikais 1000 gyv.
5307
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl storosios ir tiesiosios žarnos piktybinių navikų
5310Hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais (C33-C34) 1000 gyv.
5312
Hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais 1000 suaug.
5313
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais 1000 gyv.
5314
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais 1000 gyv.
5315
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais 1000 gyv.
5316
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniais navikais 1000 gyv.
5317
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl trachėjos, bronchų, plaučių piktybinių navikų
5320Hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais (C50) 1000 mot.
5322
Hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais 1000 suaug.
5323
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais 1000 mot.
5324
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais 1000 mot.
5325
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais 1000 mot.
5326
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas krūties piktybiniais navikais 1000 mot.
5327
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl krūties piktybinių navikų
5330Hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais (C53) 1000 mot.
5332
Hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais 1000 suaug.
5333
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais 1000 mot.
5334
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais 1000 mot.
5335
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais 1000 mot.
5336
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas gimdos piktybiniais navikais 1000 mot.
5337
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl gimdos piktybinių navikų
5340Hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais (C61) 1000 vyr.
5342
Hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais 1000 suaug.
5343
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais 1000 vyr.
5344
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais 1000 vyr.
5345
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais 1000 vyr.
5346
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas prostatos piktybiniais navikais 1000 vyr.
5347
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl prostatos piktybinių navikų
5350Hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis (D50-D89) 1000 gyv.
5351
Hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 vaikų
5352
Hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 suaug.
5353
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 gyv.
5354
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 gyv.
5355
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 gyv.
5356
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 1000 gyv.
5357
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų
5358
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų
5359
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų
5360Hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis (E00-E90) 1000 gyv.
5361
Hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 vaikų
5362
Hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 suaug.
5363
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 gyv.
5364
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 gyv.
5365
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 gyv.
5366
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 gyv.
5367
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl endokrininės sistemos ligų
5368
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl endokrininės sistemos ligų
5369
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl endokrininės sistemos ligų
5370Hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14) 1000 gyv.
5371
Hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 vaikų
5372
Hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 suaug.
5373
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 gyv.
5374
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 gyv.
5375
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 gyv.
5376
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cukriniu diabetu 1000 gyv.
5377
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl cukrinio diabeto
5378
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl cukrinio diabeto
5379
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl cukrinio diabeto
5380Hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 1000 gyv.
5381
Hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 vaikų
5382
Hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 suaug.
5383
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5384
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5385
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5386
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5387
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl psichikos ir elgesio sutrikimų
5388
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl psichikos ir elgesio sutrikimų
5389
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl psichikos ir elgesio sutrikimų
5390Hospitalinis sergamumas demencija (F00-F03) 1000 gyv.
5395
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas demencija 1000 gyv.
5397
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl demencijos
5400Hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais (F10) 1000 gyv.
5401
Hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 vaikų
5402
Hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 suaug.
5403
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5404
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5405
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5406
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv.
5407
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimų
5408
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimų
5409
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl su alkoholio vartojimu susijusiais psichikos ir elgesio sutrikimų
5410Hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais (F30-F39) 1000 gyv.
5411
Hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 vaikų
5412
Hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 suaug.
5413
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 gyv.
5414
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 gyv.
5415
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 gyv.
5416
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nuotaikos (afektiniais) sutrikimais 1000 gyv.
5417
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl nuotaikos (afektinių) sutrikimų
5418
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nuotaikos (afektinių) sutrikimų
5419
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nuotaikos (afektinių) sutrikimų
5420Hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 1000 gyv.
5421
Hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 vaikų
5422
Hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 suaug.
5423
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 gyv.
5424
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 gyv.
5425
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 gyv.
5426
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nervų sistemos ligomis 1000 gyv.
5427
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl nervų sistemos ligų
5428
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nervų sistemos ligų
5429
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nervų sistemos ligų
5430Hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle (G40-G41) 1000 gyv.
5431
Hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 vaikų
5432
Hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 suaug.
5433
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 gyv.
5434
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 gyv.
5435
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 gyv.
5436
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle 1000 gyv.
5437
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl epilepsijos ir epilepsinės būklės
5438
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl epilepsijos ir epilepsinės būklės
5439
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl epilepsijos ir epilepsinės būklės
5440Hospitalinis sergamumas akių ligomis (H00-H59) 1000 gyv.
5441
Hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 vaikų
5442
Hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 suaug.
5443
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 gyv.
5444
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 gyv.
5445
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 gyv.
5446
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas akių ligomis 1000 gyv.
5447
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl akių ligų
5448
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl akių ligų
5449
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl akių ligų
5450Hospitalinis sergamumas katarakta (H25-H26) 1000 gyv.
5452
Hospitalinis sergamumas katarakta 1000 suaug.
5454
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas katarakta 1000 gyv.
5455
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas katarakta 1000 gyv.
5456
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas katarakta 1000 gyv.
5457
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl kataraktos
5460Hospitalinis sergamumas ausų ligomis (H60-H95) 1000 gyv.
5461
Hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 vaikų
5462
Hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 suaug.
5463
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 gyv.
5464
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 gyv.
5465
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 gyv.
5466
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas ausų ligomis 1000 gyv.
5467
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl ausų ligų
5468
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl ausų ligų
5469
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl ausų ligų
5470Hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 1000 gyv.
5471
Hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 vaikų
5472
Hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 suaug.
5473
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv.
5474
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv.
5475
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv.
5476
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv.
5477
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujotakos sistemos ligų
5478
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujotakos sistemos ligų
5479
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kraujotakos sistemos ligų
5480Hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 1000 gyv.
5482
Hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis 1000 suaug.
5483
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis 1000 gyv.
5484
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis 1000 gyv.
5485
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis 1000 gyv.
5486
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas hipertenzinėmis ligomis 1000 gyv.
5487
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl hipertenzijos
5490Hospitalinis sergamumas išemine širdies liga (I20-I25) 1000 gyv.
5492
Hospitalinis sergamumas išemine širdies liga 1000 suaug.
5493
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas išemine širdies liga 1000 gyv.
5494
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas išemine širdies liga 1000 gyv.
5495
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas išemine širdies liga 1000 gyv.
5496
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas išemine širdies liga 1000 gyv.
5497
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl išeminės širdies ligos
5500Hospitalinis sergamumas miokardo infarktu (I21-I22) 1000 gyv.
5502
Hospitalinis sergamumas miokardo infarktu 1000 suaug.
5503
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas miokardo infarktu 1000 gyv.
5504
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas miokardo infarktu 1000 gyv.
5505
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas miokardo infarktu 1000 gyv.
5506
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas miokardo infarktu 1000 gyv.
5507
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl miokardo infarkto
5510Hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis (I60-I69) 1000 gyv.
5512
Hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 1000 suaug.
5513
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 1000 gyv.
5514
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 1000 gyv.
5515
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 1000 gyv.
5516
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis 1000 gyv.
5517
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl cerebrovaskulinių ligų
5520Hospitalinis sergamumas insultu (I60-I64) 1000 gyv.
5522
Hospitalinis sergamumas insultu 1000 suaug.
5523
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas insultu 1000 gyv.
5524
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas insultu 1000 gyv.
5525
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas insultu 1000 gyv.
5526
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas insultu 1000 gyv.
5527
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl insulto
5530Hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 1000 gyv.
5531
Hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 vaikų
5532
Hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 suaug.
5533
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5534
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5535
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5536
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5537
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl kvėpavimo sistemos ligų
5538
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kvėpavimo sistemos ligų
5539
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kvėpavimo sistemos ligų
5540Hospitalinis sergamumas pneumonijomis (J12-J18) 1000 gyv.
5541
Hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 vaikų
5542
Hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 suaug.
5543
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 gyv.
5544
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 gyv.
5545
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 gyv.
5546
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas pneumonijomis 1000 gyv.
5547
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl pneumonijos
5548
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl pneumonijos
5549
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl pneumonijos
5550Hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 1000 gyv.
5551
Hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 vaikų
5552
Hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 suaug.
5553
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 gyv.
5554
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 gyv.
5555
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 gyv.
5556
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 1000 gyv.
5557
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų
5558
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų
5559
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų
5560Hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze (J40-J44, J47) 1000 gyv.
5561
Hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze 1000 vaikų
5562
Hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze 1000 suaug.
5563
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze 1000 gyv.
5564
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze 1000 gyv.
5565
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektaze 1000 gyv.
5566
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas lėtine obstrukcine plaučių liga ir bronchektazes 1000 gyv.
5567
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchektazės
5568
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchektazės
5569
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchektazės
5570Hospitalinis sergamumas astma (J45-J46) 1000 gyv.
5571
Hospitalinis sergamumas astma 1000 vaikų
5572
Hospitalinis sergamumas astma 1000 suaug.
5573
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas astma 1000 gyv.
5574
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas astma 1000 gyv.
5575
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas astma 1000 gyv.
5576
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas astma 1000 gyv.
5577
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl astmos
5578
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl astmos
5579
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl astmos
5580Hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K00-K93) 1000 gyv.
5581
Hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 vaikų
5582
Hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 suaug.
5583
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5584
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5585
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5586
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.
5587
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl virškinimo sistemos ligų
5588
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl virškinimo sistemos ligų
5589
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl virškinimo sistemos ligų
5590Hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (K25-K28) 1000 gyv.
5592
Hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 1000 suaug.
5593
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 1000 gyv.
5594
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 1000 gyv.
5595
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 1000 gyv.
5596
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis 1000 gyv.
5597
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų
5600Hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų liga (K70) 1000 gyv.
5602
Hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų liga 1000 suaug.
5603
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų liga 1000 gyv.
5604
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų ligas 1000 gyv.
5605
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų liga 1000 gyv.
5606
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas alkoholine kepenų ligas 1000 gyv.
5607
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl alkoholinės kepenų ligos
5610Hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige (K80) 1000 gyv.
5612
Hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige 1000 suaug.
5613
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige 1000 gyv.
5614
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige 1000 gyv.
5615
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige 1000 gyv.
5616
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas tulžies pūslės akmenlige 1000 gyv.
5617
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl tulžies pūslės akmenligės
5620Hospitalinis sergamumas kasos ligomis (K85-K86) 1000 gyv.
5621
Hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 vaikų
5622
Hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 suaug.
5623
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 gyv.
5624
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 gyv.
5625
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 gyv.
5626
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas kasos ligomis 1000 gyv.
5627
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl kasos ligų
5628
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kasos ligų
5629
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl kasos ligų
5630Hospitalinis sergamumas odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 1000 gyv.
5631
Hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 vaikų
5632
Hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 suaug.
5633
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 gyv.
5634
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 gyv.
5635
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 gyv.
5636
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas odos ligomis 1000 gyv.
5637
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl odos ir poodžio ligų
5638
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl odos ir poodžio ligų
5639
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl odos ir poodžio ligų
5640Hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 1000 gyv.
5641
Hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 vaikų
5642
Hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 suaug.
5643
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 gyv.
5644
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 gyv.
5645
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 gyv.
5646
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 1000 gyv.
5647
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis
5648
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis
5649
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis
5650Hospitalinis sergamumas artropatijomis (M00-M25) 1000 gyv.
5651
Hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 vaikų
5652
Hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 suaug.
5653
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 gyv.
5654
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 gyv.
5655
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 gyv.
5656
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas artropatijomis 1000 gyv.
5657
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl artropatijų
5658
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl artropatijų
5659
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl artropatijų
5660Hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis (N00-N99) 1000 gyv.
5661
Hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 vaikų
5662
Hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 suaug.
5663
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv.
5664
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv.
5665
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv.
5666
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis 1000 gyv.
5667
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl urogenitalinės sistemos ligų
5668
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl urogenitalinės sistemos ligų
5669
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl urogenitalinės sistemos ligų
5670Hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige (N20-N22) 1000 gyv.
5671
Hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 vaikų
5672
Hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 suaug.
5673
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 gyv.
5674
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 gyv.
5675
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 gyv.
5676
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlapimo organų akmenlige 1000 gyv.
5677
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlapimo organų akmenligės
5678
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlapimo organų akmenligės
5679
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlapimo organų akmenligės
5680Hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija (N40) 1000 vyr.
5681
Hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 berniukų
5682
Hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 suaug.vyrų
5683
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 vyr.
5684
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 vyr.
5685
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 vyr.
5686
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas priešinės liaukos hiperplazija 1000 vyr.
5687
Vyrų vidutinė gulėjimo trukmė dėl priešinės liaukos hiperplazijos
5688
Berniukų vidutinė gulėjimo trukmė dėl priešinės liaukos hiperplazijos
5689
Suaugusių vyrų vidutinė gulėjimo trukmė dėl priešinės liaukos hiperplazijos
5690Hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis (N70-N77) 1000 mot.
5691
Hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 mergaičių
5692
Hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 suaug.moterų
5693
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 mot,
5694
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 mot.
5695
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 mot.
5696
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas moters dubens organų uždegiminėmis ligomis 1000 mot.
5697
Moterų vidutinė gulėjimo trukmė dėl moters dubens organų uždegiminių ligų
5698
Mergaičių vidutinė gulėjimo trukmė dėl moters dubens organų uždegiminių ligų
5699
Suaugusių moterų vidutinė gulėjimo trukmė dėl moters dubens organų uždegiminių ligų
5700Hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo (O00-O99) 1000 mot.
5701
0-17 m. amžiaus mergaičių ir moterų hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo 1000 mot.
5702
18+ amžiaus moterų hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo 1000 mot.
5703
18-44 m. amžiaus moterų hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo 1000 mot.
5704
45-64 m. amžiaus moterų hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo 1000 mot.
5706
0-64 m. amžiaus moterų hospitaliniai atvejai dėl nėštumo ir gimdymo 1000 mot.
5707
Moterų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nėštumo ir gimdymo
5708
Mergaičių vidutinė gulėjimo trukmė dėl nėštumo ir gimdymo
5709
Suaugusių moterų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nėštumo ir gimdymo
5710Hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99) 1000 gyv.
5711
Hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 vaikų
5712
Hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 suaug.
5713
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 gyv.
5714
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 gyv.
5715
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 gyv.
5716
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis 1000 gyv.
5717
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl įgimtų formavimosi ydų
5718
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl įgimtų formavimosi ydų
5719
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl įgimtų formavimosi ydų
5720Hospitalinis sergamumas tam tikromis perinatalinio periodo ligomis (P00-P96) 1000 kūdikių
5730Hospitalinis sergamumas simptomais, pakitimais, neklasifikuojamais kitur (R00-R99) 1000 gyv.
5731
Hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 vaikų
5732
Hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 suaug.
5733
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 gyv.
5734
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 gyv.
5735
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 gyv.
5736
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas neklasifikuojamais kitur simptomais 1000 gyv.
5737
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl neklasifikuojamų kitur simptomų
5738
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl neklasifikuojamų kitur simptomų
5739
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl neklasifikuojamų kitur simptomų
5740Hospitalinis sergamumas traumomis, apsinuodijimais ir kt. išorinių priežasčių padariniais (S00-T98) 1000 gyv.
5741
Hospitalinis sergamumas traumomis 1000 vaikų
5742
Hospitalinis sergamumas traumomis 1000 suaug.
5743
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas traumomis 1000 gyv.
5744
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas traumomis 1000 gyv.
5745
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas traumomis 1000 gyv.
5746
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas traumomis 1000 gyv.
5747
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl traumų
5748
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl traumų
5749
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl traumų
5750Hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu (S06) 1000 gyv.
5751
Hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 vaikų
5752
Hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 suaug.
5753
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 gyv.
5754
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 gyv.
5755
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 gyv.
5756
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas intrakranijiniu sužalojimu 1000 gyv.
5757
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl intrakrajinio sužalojimo
5758
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl intrakrajinio sužalojimo
5759
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl intrakrajinio sužalojimo
5760Hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais (S72) 1000 gyv.
5761
Hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 vaikų
5762
Hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 suaug.
5763
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 gyv.
5764
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 gyv.
5765
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 gyv.
5766
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas šlaunikaulio lūžimais 1000 gyv.
5767
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlaunikaulio lūžimų
5768
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlaunikaulio lūžimų
5769
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl šlaunikaulio lūžimų
5770Hospitalinis sergamumas terminiais ir cheminiais nudegimais (T20-T32) 1000 gyv.
5771
Hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 vaikų
5772
Hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 suaug.
5773
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 gyv.
5774
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 gyv.
5775
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 gyv.
5776
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas nudegimais 1000 gyv.
5777
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl nudegimų
5778
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nudegimų
5779
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl nudegimų
5780Hospitalinis sergamumas apsinuodijimais (T36-T65) 1000 gyv.
5781
Hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 vaikų
5782
Hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 suaug.
5783
18-44 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 gyv.
5784
45-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 gyv.
5785
65+ m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 gyv.
5786
0-64 m. amžiaus asmenų hospitalinis sergamumas apsinuodijimais 1000 gyv.
5787
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl apsinuodijimų
5788
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl apsinuodijimų
5789
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl apsinuodijimų
5790Hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių (Z00-Z99) 1000 gyv.
5791
Hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 vaikų
5792
Hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 suaug.
5793
18-44 m. amžiaus asmenų hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 gyv.
5794
45-64 m. amžiaus asmenų hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 gyv.
5795
65+ m. amžiaus asmenų hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 gyv.
5796
0-64 m. amžiaus asmenų hospitaliniai atvejai dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių 1000 gyv.
5797
Vidutinė gulėjimo trukmė dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių
5798
Vaikų vidutinė gulėjimo trukmė dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių
5799
Suaugusiųjų vidutinė gulėjimo trukmė dėl sveikatos būklę veikiančių faktorių
5800Stacionaro dienos ligonių skaičius 1000 gyv.
5810Stacionaro dienos ligonių dalis (proc.) tarp visų stacionaro ligonių
5820Hospitalizuotų dėl miokardo infarkto (I21-I22) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ pacientų proc.
5821
Hospitalizuotų dėl miokardo infarkto (I21-I22) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ vyrų proc.
5822
Hospitalizuotų dėl miokardo infarkto (I21-I22) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ moterų proc.
5830Hospitalizuotų dėl hemoraginio insulto (I60-I62) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ pacientų proc.
5831
Hospitalizuotų dėl hemoraginio insulto ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ vyrų proc.
5832
Hospitalizuotų dėl hemoraginio insulto ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ moterų proc.
5840Hospitalizuotų dėl išeminio insulto (I63-I64) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ pacientų proc.
5841
Hospitalizuotų dėl išeminio insulto (I63-I64) ir mirusių per 30 parų po hospitalizacijos 45+ vyrų proc.
5842
Hospitalizuotų dėl išeminio insulto (I63-I64) ir mirusių per 30 d. po hospitalizacijos 45+ moterų proc.
 
Visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai
6010Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
6020Išvengiamas mirtingumas
6030Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv.
6040Standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 gyv.
6050Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 gy.
6060Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.
6070Ilgalaikio nedarbo lygis
6080Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv.
6090Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00-Y89) 100 000 gyv.
6100Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis (V00-Y98) 100 000 gyv.
6110Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1000 gyv.
6120Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.
6130Sergamumas (nauji atvejai) tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv.
6140Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyv.
6150Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyv.
6160Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyv.
6170Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyv.
6180Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.
6190Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyv.
6200Mirtingumas dėl nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.
6210Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyv.
6220Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V99) 100 000 gyv.
6230Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių (V00-V99) 100 000 gyv.
6240Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.
6250Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyv.
6260Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km
6270Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.)
6280Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.)
6290Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu 100 000 gyv.
6300Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu 100 000 gyv.
6310Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyventojų
6320Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyventojų
6330Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 100 000 gyv.
6340Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
6350Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
6360Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
6370Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyv.
6380Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyv.
6390Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius
6400Šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyv.
6410Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui
6420Savivaldybei pavaldžių stacionarines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis
6430Sergamumas (nauji atvejai) vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv.
6440Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, Z21, A50-A54, A56) 10 000 gyventojų
6450Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių
64602 metų amžiaus vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys, proc.
64701 metų amžiaus vaikų difterijos,stabligės,kokliušo,poliomielito,Haemophilus influenzae B skiepijimo apimtys (3 dozės), proc.
6480Tikslinės populiacijos (6-14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.
6490Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.)
6500Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1000 gyv.
6510Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) rodiklis 100 000 gyv.
6520Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) rodiklis 100 000 gyv.
6530Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 100 000 gyv.
6540Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 100 000 gyv.
6550Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyv.
6560Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyv.
6570Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.
6580Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 2 metų bėgyje dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje
6590Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje
6600Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje
6610Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi širdies kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencijos programoje
6620Bandymų žudytis skaičius (X60-X64, X66-X84) 100 000 gyventojų
6630Sergamumas (nauji atvejai + recidyvai) tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų
6640Sergamumas (nauji, recidyvai, po nutraukto gydymo ir pan.) vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų
 
Išvengiamas hospitalizavimas
7000Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyv.
7010Išvengiamų hospitalizacijų dėl pneumonijos skaičius 1-17 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7020Išvengiamų hospitalizacijų dėl pneumonijos skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7030Išvengiamų hospitalizacijų dėl pneumonijos skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7040Išvengiamų hospitalizacijų dėl astmos ir astminės būklės skaičius 1-17 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7050Išvengiamų hospitalizacijų dėl astmos ir astminės būklės skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7060Išvengiamų hospitalizacijų dėl astmos ir astminės būklės skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7070Išvengiamų hospitalizacijų dėl stazinio širdies nepakankamumo skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7080Išvengiamų hospitalizacijų dėl stazinio širdies nepakankamumo skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7090Išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio diabeto ir jo komplikacijų skaičius 18+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7100Išvengiamų hospitalizacijų dėl 1 tipo cukrinio diabeto ir jo komplikacijų skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7110Išvengiamų hospitalizacijų dėl 2 tipo cukrinio diabeto ir jo komplikacijų skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7120Išvengiamų hospitalizacijų dėl 2 tipo cukrinio diabeto ir jo komplikacijų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7130Išvengiamų hospitalizacijų dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos skaičius 1-17 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7140Išvengiamų hospitalizacijų dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7150Išvengiamų hospitalizacijų dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7160Išvengiamų hospitalizacijų dėl krūtinės anginos skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7170Išvengiamų hospitalizacijų dėl krūtinės anginos skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7180Išvengiamų hospitalizacijų dėl hipertenzijos skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7190Išvengiamų hospitalizacijų dėl hipertenzijos skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7200Išvengiamų hospitalizacijų dėl pielonefrito skaičius 1-17 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7210Išvengiamų hospitalizacijų dėl pielonefrito skaičius 18-64 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7220Išvengiamų hospitalizacijų dėl pielonefrito skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
7230Išvengiamų hospitalizacijų dėl ausų, nosies ir gerklės infekcijų skaičius 1-17 m. amžiaus grupėje 1 000 gyv.
 
Standartizuotas mirtingumas (ES standartas)
8060 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas 100000 gyv.
8061
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas 100000 gyv.
8062
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas 100000 gyv.
8063
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
8064
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas 100000 gyv.
8065
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas 100000 gyv.
8066
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
8067
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
8080 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo infekcinių ligų (A00-B99) 100000 gyv.
8081
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8082
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8083
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8084
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8085
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8086
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8087
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo infekcinių ligų 100000 gyv.
8100 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo tuberkuliozės (A15-A19) 100000 gyv.
8101
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8102
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8103
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8104
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8105
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8106
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8107
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo tuberkuliozės 100000 gyv.
8120 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
8121
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8122
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8123
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8124
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8125
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8126
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8127
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
8150 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų (C16) 100000 gyv.
8151
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8152
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8153
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8154
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8155
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8156
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8157
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo skrandžio piktybinių navikų 100000 gyv.
8170 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų (C18) 100000 gyv.
8171
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8172
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8173
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8174
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8175
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8176
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8177
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų 100000 gyv.
8190 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (C32-C34) 100000 gyv.
8191
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
8192
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
8193
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 10
8194
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000
8195
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 10000
8196
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
8197
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo gerklų, tachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų 100000 gyv.
8210 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo odos melanomos (C43) 100000 gyv.
8211
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8212
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8213
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8214
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8215
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8216
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8217
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo odos melanomos 100000 gyv.
8230 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
8231
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100000 mot.
8236
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
8237
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100000 mot.
8250 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
8251
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų 100000 mot.
8256
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
8257
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų (C53) 100000 mot.
8270 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
8271
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 100000 vyrų
8276
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
8277
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų (C61) 100000 vyrų
8290 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos (C81-C96) 100000 gyv.
8291
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8292
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8293
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8294
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8295
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8296
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8297
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo leukemijos ir limfomos 100000 gyv.
8310 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų (E00-E99) 100000 gyv.
8311
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8312
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8313
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8314
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8315
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8316
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8317
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų 100000 gyv.
8330 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo cukrinio diabeto (E10-E14) 100000 gyv.
8331
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8332
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8333
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8334
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8335
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8336
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8337
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo cukrinio diabeto 100000 gyv.
8350 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų (F00-F99) 100000 gyv.
8351
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8352
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8353
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8354
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8355
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8356
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8357
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 100000 gyv.
8370 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo nervų sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.
8371
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8372
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8373
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8374
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8375
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8376
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8377
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo nervų sist. ligų 100000 gyv.
8390 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.
8391
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8392
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8393
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8394
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8395
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8396
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8397
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
8410 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo išeminės širdies ligos (I20-I25) 100000 gyv.
8411
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8412
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8413
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8414
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8415
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8416
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8417
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
8430 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo miokardo infarkto (I21-I22) 100000 gyv.
8431
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8432
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8433
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8434
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8435
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8436
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8437
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo miokardo infarkto 100000 gyv.
8450 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100000 gyv.
8451
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8452
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8453
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8454
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8455
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8456
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8457
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 100000 gyv.
8470 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo insulto (I60-I64) 100000 gyv.
8471
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8472
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8473
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8474
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8475
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8476
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8477
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo insulto 100000 gyv.
8490 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv.
8491
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8492
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8493
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8494
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8495
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8496
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8497
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
8510 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo pneumonijos (J12-J18) 100000 gyv.
8511
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8512
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8513
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8514
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8515
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8516
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8517
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo pneumonijos 100000 gyv.
8530 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų (J40-J47) 100000 gyv.
8531
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8532
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8533
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8534
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8535
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8536
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8537
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 100000 gyv.
8550 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų (K00-K99) 100000 gyv.
8551
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8552
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8553
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8554
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8555
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8556
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8557
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų 100000 gyv.
8570 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos (K70) 100000 gyv.
8571
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8572
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8573
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8574
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8575
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8576
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8577
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholinės kepenų ligos 100000 gyv.
8590 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės (K74) 100000 gyv.
8591
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8592
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8593
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8594
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8595
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8596
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8597
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo kepenų cirozės ir fibrozės 100000 gyv.
8610 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių (R00-R99) 100000 gyv.
8611
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8612
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8613
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8614
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8615
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8616
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8617
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl simptomų ir netiksliai nurodytų priežasčių 100000 gyv.
8630 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100000 gyv.
8631
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8632
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8633
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8634
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8635
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8636
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8637
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100000 gyv.
8650 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.
8651
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8652
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8653
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8654
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8655
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8656
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8657
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų 100000 gyv.
8670 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl transporto įvykių (V01-V99) 100000 gyv.
8671
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8672
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8673
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8674
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8675
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8676
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8677
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl transporto įvykių 100000 gyv.
8690 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl nukritimų (W00-W19) 100000 gyv.
8691
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8692
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8693
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8694
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8695
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8696
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8697
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl nukritimų 100000 gyv.
8710 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl paskendimų (W65-W74) 100000 gyv.
8711
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8712
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8713
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8714
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8715
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8716
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8717
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl paskendimų 100000 gyv.
8730 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio (X31) 100000 gyv.
8731
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8732
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8733
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8734
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8735
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8736
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8737
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl natūralaus šalčio poveikio 100000 gyv.
8750 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu (X45) 100000 gyv.
8751
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8752
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8753
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8754
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8755
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8756
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8757
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu 100000 gyv.
8770 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100000 gyv.
8771
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8772
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8773
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8774
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8775
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8776
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8777
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 100000 gyv.
8790 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl nužudymų (X85-Y09) 100000 gyv.
8791
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8792
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8793
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8794
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8795
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8796
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8797
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas dėl nužudymų 100000 gyv.
8810 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8811
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8812
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8813
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8814
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8815
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8816
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8817
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8830 Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8831
Standartizuotas (ES stand.) vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8832
Standartizuotas (ES stand.) moterų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8833
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8834
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8835
Standartizuotas (ES stand.) 0-64 m. amžiaus moterų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8836
Standartizuotas (ES stand.) miesto gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
8837
Standartizuotas (ES stand.) kaimo gyventojų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv.
 
Užregistruotų ligų skaičius
9000Iš viso užregistruota susirgimų tuberkulioze (A15-A19) 1000 gyv.
9010Iš viso užregistruota susirgimų piktybiniais navikais (C00-C97) 1000 gyv.
9011
Iš viso užregistruota susirgimų trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais (C33-C34) 1000 gyv.
9012
Iš viso užregistruota susirgimų odos piktybiniais navikais (C43-C44) 1000 gyv.
9013
Iš viso užregistruota susirgimų krūties piktybiniais navikais (C50) 1000 mot.
9014
Iš viso užregistruota susirgimų gimdos kaklelio piktybiniais navikais (C53) 1000 mot.
9015
Iš viso užregistruota susirgimų priešinės liaukos piktybiniais navikais (C61) 1000 vyrų
9020Iš viso užregistruota susirgimų kraujo ir kraujodaros organų ligomis (D50-D89) 1000 gyv.
9030Iš viso užregistruota susirgimų endokrininės sistemos ligomis (E00-E90) 1000 gyv.
9040Iš viso užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 1000 gyv.
9041
Iš viso užregistruota susirgimų psichikos ligomis (F00-F09, F20-F99) 1000 gyv.
9042
Iš viso užregistruota susirgimų schizofrenija 1000 (F20-F29) gyv.
9043
Iš viso užregistruota susirgimų priklausomybėmis (F10-F19) 1000 gyv.
9044
Iš viso užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį (F10) 1000 gyv.
9045
Iš viso užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas (F11-F19) 1000 gyv.
9050Iš viso užregistruota susirgimų nervų sistemos ligomis (G00-G99) 1000 gyv.
9060Iš viso užregistruota susirgimų akių ligomis (H00-H59) 1000 gyv.
9070Iš viso užregistruota susirgimų ausų ligomis (H60-H95) 1000 gyv.
9080Iš viso užregistruota susirgimų kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 1000 gyv.
9090Iš viso užregistruota susirgimų kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 1000 gyv.
9100Iš viso užregistruota susirgimų virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 1000 gyv.
9110Iš viso užregistruota susirgimų odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 1000 gyv.
9120Iš viso užregistruota susirgimų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 1000 gyv.
9130Iš viso užregistruota susirgimų urogenitalinės sistemos ligomis (N00-N99) 1000 gyv.
9140Iš viso užregistruota susirgimų įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99) 1000 gyv.
9150Naujai užregistruota susirgimų infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis (A00-B99) 1000 gyv.
9152
Naujai užregistruota susirgimų lytiškai plintančiomis ligomis (A50-A64) 1000 gyv.
9155
Naujai užregistruota susirgimų chlamidijoze (A56) 1000 gyv.
9160Naujai užregistruota susirgimų piktybiniais navikais (C00-C97) 1000 gyv.
9161
Naujai užregistruota susirgimų trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais (C33-C34) 1000 gyv.
9162
Naujai užregistruota susirgimų odos piktybiniais navikais (C43-C44) 1000 gyv.
9163
Naujai užregistruota susirgimų krūties piktybiniais navikais (C50) 1000 mot.
9164
Naujai užregistruota susirgimų gimdos kaklelio piktybiniais navikais (C53) 1000 mot.
9165
Naujai užregistruota susirgimų priešinės liaukos piktybiniais navikais (C61) 1000 vyrų
9170Naujai užregistruota susirgimų anemijomis (D50-D64) 1000 gyv.
9180Naujai užregistruota susirgimų cukriniu diabetu (E10-E14) 1000 gyv.
9190Naujai užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 100000 gyv.(VPSC duomenys)
9191
Naujai užregistruota susirgimų psichikos ligomis (F00-F09, F20-F99) 100000 gyv.(VPSC duomenys)
9192
Naujai užregistruota susirgimų schizofrenija (F20-F29) 100000 gyv.(VPSC duomenys)
9193
Naujai užregistruota susirgimų priklausomybėmis (F10-F19) 100000 gyv.(VPSC duomenys)
9194
Naujai užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį (F10) 100000 gyv.(VPSC duomenys)
9195
Naujai užregistruota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas (F11-F19) 100000 gyv.(VPSC duo
9196
Naujai užregistruota susirgimų demencija ir Alzheimerio liga (F00-F03, G30) 1000 gyv.
9200Naujai užregistruota susirgimų epilepsija ir epilepsine būkle (G40-G41) 1000 gyv.
9210Naujai užregistruota susirgimų cerebriniu paralyžiumi (G80-G83) 1000 gyv.
9220Naujai užregistruota susirgimų katarakta (H25-H26) 1000 gyv.
9230Naujai užregistruota susirgimų glaukoma (H40-H42) 1000 gyv.
9240Naujai užregistruota susirgimų hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 1000 gyv.
9250Naujai užregistruota susirgimų išemine širdies liga (I20-I25) 1000 gyv.
9260Naujai užregistruota susirgimų miokardo infarktu (I21-I22) 1000 gyv.
9270Naujai užregistruota susirgimų cerebrovaskulinėmis ligomis (I60-I69) 1000 gyv.
9280Naujai užregistruota susirgimų insultu (I60-I64) 1000 gyv.
9290Naujai užregistruota susirgimų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomsi ir gripu (J00-J11) 1000 gyv.
9300Naujai užregistruota susirgimų pneumonijomis (J12-J18) 1000 gyv.
9310Naujai užregistruota susirgimų lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 1000 gyv.
9320Naujai užregistruota susirgimų astma (J45-J46) 1000 gyv.
9330Naujai užregistruota susirgimų virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 1000 gyv.
9340Naujai užregistruota susirgimų skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (K25-K28) 1000 gyv.
9350Naujai užregistruota susirgimų tulžies pūslės akmenlige (K80) 1000 gyv.
9360Naujai užregistruota susirgimų kasos ligomis (K85-K87) 1000 gyv.
9370Naujai užregistruota susirgimų dermatitu ir egzema (L20-L30) 1000 gyv.
9380Naujai užregistruota susirgimų artropatijomis (M00-M25) 1000 gyv.
9390Naujai užregistruota susirgimų osteoporoze (M80-M82) 1000 gyv.
9400Naujai užregistruota susirgimų priešinės liaukos hiperplazija (N40) 1000 gyv.
9410Naujai užregistruota susirgimų moters dubens organų uždegiminėmis ligomis (N70-N77) 1000 mot.
9420Naujai užregistruota susirgimų įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99) 1000 gyv.
9430Naujai užregistruota traumų, apsinuodijimų ir kt. išorinių priežasčių padarinių (S00-T98) 1000 gyv.
9431
Naujai užregistruota galvos sužalojimų (S00-S09) 1000 gyv.
9432
Naujai užregistruota pečių lanko ir rankos lūžimų (S42, S52,S62) 1000 gyv.
9433
Naujai užregistruota kojų lūžimų (S72, S82, S92) 1000 gyv.
9434
Naujai užregistruota šlaunikaulio lūžimų (S72) 1000 gyv.
9435
Naujai užregistruota terminių ir cheminių nudegimų (T20-T32) 1000 gyv.
9436
Naujai užregistruota apsinuodijimų (T36-T65) 1000 gyv.