Vykdomi ir įvykdyti viešieji pirkimai

Informaciniai pranešimai

Informacija apie pradedamus pirkimus (išskleisti)

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti pirkimo sutartis
(išskleisti)

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis
(išskleisti)

 

Informacija apie mažos  vertės pirkimus

Informacija apie 2019 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti)

Informacija apie 2018 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti

Informacija apie 2017 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti)

Informacija apie 2016 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti)

Informacija apie 2015 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti)

Informacija apie 2014 m. Higienos instituto įvykdytus neskelbiamus mažos vertės pirkimus (atsiųsti)


Vykdomų pirkimų stebėsena
(atsiųsti)